Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring

I "Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen" § 2-15. finnes informasjon om hva loven sier om retten til gratis offentlig grunnskoleopplæringen. Selve lovteksten finner du her: