Lekser og frivillig leksehjelp - påmelding

FORELDRES ENGASJEMENT BEDRER BARNAS SKOLEPRESTASJONER

Fra tid til annen dukker den store leksedebatten opp i media. Hverdagen kan være travel, så det er viktig å finne den rette balansen i aktivitetsnivå. Det kan være fristende som foresatt å ønske seg fri fra elevenes hjemmearbeid - leksene. Vi  ønsker derfor å klargjøre hvorfor lekser er en del av skolearbeidet til elever ved Tunballen skole.

– Det er helt tydelig at foreldres engasjement og innsats er en av nøkkelfaktorene til at barna deres gjør det såpass godt på skolen, sier skoleforsker Thomas Nordahl.

Skoleforskning har vist at elever som får leksehjelp og støtte av foreldrene, gjør det bedre på skolen. Vi oppfordrer derfor foresatte til å hjelpe barnet med hjemmearbeidet etter beste evne. Foreldrenes innsats er viktigere enn deres utdanningsnivå.

På Tunballen skole gjør vi vårt beste for å informere dere foresatte om betydningen av den innsatsen dere legger ned. Vi ønsker en god dialog med hjemmene. Vår erfaring er at når vi lykkes med dette så stiller foreldrene opp.

Når du hjelper ditt barn med leksene ønsker vi at du:

- Spør barnet hvordan skoledagen har vært. Trivsel er viktig for at kreftene kan kanaliseres der de skal.
- Spør hva barnet har lært i dag. Du signaliserer da interesse og at det er viktig for barnet å følge godt med.
- Forventer av barnet at leksearbeidet skal gjøres. Du sier med dette at skolearbeid er viktig.
- Forventer arbeidsinnsats fra barnet. Barn ønsker normalt å innfri de forventningene foreldre stiller til dem.
- Hjelper barnet med å finne riktig tid og sted for leksene. Gode arbeidsvaner og utholdenhet er viktig for læringsutbyttet.
- Snakker med kontaktlærer om leksene hvis innhold og mengde blir en utfordring. Leksenes funksjon er å gi viktig repetisjon.

Les ogsåSlik hjelper du barna med leksene 
 
FRIVILLIG LEKSEHJELP FOR SKOLEÅRET 2023/2024
Ordet lekser er et vidt begrep. For mange er det å gjøre lekser sammen med barna en god opplevelse. Barnet får en tettere oppfølging når skole og hjem samarbeider, noe som betyr mye for læringen. Dette tilbudet vil ikke erstatte foreldrenes innsats, men det vil forhåpentligvis være et supplement. Det er samtidig viktig å presisere at dere som foreldrene selvsagt har et ansvar for å sjekke at forventet arbeid er gjort. Leselekser er svært viktige de første årene, så på dette området er dere svært sentrale.

På Tunballen skole vil tilbudet bli gitt til 3. og 4. trinn etter ordinær skoletid på mandager, dvs. fra kl. 13:00 til 14:00. 
5. - 6. trinn får tilbud onsdager fra kl. 12:35 - 13:35.
7. trinn, tirsdager fra kl. 14:10 - 15:10.

De som deltar på leksehjelp har ikke rett på skoleskyss, men elevene kan benytte rutebuss.

Påmeldingsfrist er 20. juni for høsten 2023 og 1. desember for våren 2024

3. til 7.  trinn

1. Elevene har med seg lekseplan og skolesaker.

2. Elevene bruker tiden frem til 14:00/13.30 på lekser.

3. Hvis alle leksene er gjort før leksehjelpen er ferdig, leser elever på 3. og 4. trinn i egen stillelesingsbok. Elever på 5. til 7. trinn kan gå hjem eller lese i stillelesingsbok.

4. Foresatte på 3. og 4. trinn må sende melding til kontaktlærer hvis eleven ikke skal på leksehjelp en dag.

5. Leksehjelpgjøring krever at alle samarbeider for å holde et så lavt støynivå som mulig (rekke opp hånda, bruke lav stemme osv.). 

6. Foresatte fritas ikke for ansvar med å følge opp leksene og bes om å sjekke skriftlig og muntlig leksearbeid, øve på leselekse, øveord, gloser og gangetabell.