Historikk

Tunballen er en 1-7 skole som ligger på Nodelandsheia. Skolen har over 360 elever. Det er to-tre paralleller på hvert trinn.

Skolen er ny og moderne med to avdelinger, 1-4 trinn, samt SFO og 5.-7. trinn.

De nye flotte bygningene innbyr til kreativitet og fleksibel organisering. Skolens foaje brukes både i det daglige arbeidet og av kulturlivet i bygda.

På skolen er vi opptatt av at alle barn skal ha det godt og trives og lære. Vi ønsker å møte alle med åpenhet, nysgjerrighet og forventning. Skolen har stort fokus på miljøet med null-toleranse for mobbing. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre elevenes læringsresultater gjennom klare målsettinger, bruk av ulike læringsstrategier og vurdering for læring. Grunnleggende ferdigheter i lesing, regning, IKT og sosial kompetanse er viktig i skolens daglige arbeid.

Med skolens plassering rett i skogkanten, ligger forholdene godt til rette for fysisk aktivitet. Skogen er i daglig bruk blant elevene til hyttebygging, tauløype og annen kreativ lek. I tillegg øker "Trivselsprogrammet" med leker ledet av barna selv aktivitetsnivået i friminuttene. 

Skolen blir også flittig brukt av frivillige organisasjoner blant annet idrettslaget, som har aktiviteter nesten hver kveld.