Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er Janfrid Bråthen.

Til stede på skolen alle dager.
Foreldre og elever oppfordres til  å ta kontakt både ved store og små bekymringer. 
Telefon: 902 25 827
E-post: janfrid.brathen@kristiansand.kommune.no

Taushetsplikt: Som helsepersonell er vi pålagt taushetsplikt.

Det skal fungere som et personlig vern rundt den enkelte elev.
Vi utgir ikke personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. 
Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner dere på Kristiansand kommunes hjemmeside