Info om SFO

Åpningstid SFO: 
07.00/07.30 til skolestart
Skoleslutt til 16.30 

Se ellers informasjon om SFO på kommunens nettsider.
Foresattportalen

Alle beskjeder til sfo bør sendes via foresattapp. Meldingene leses i SFO sin åpningstid. 

Tlfnr. SFO avdeling: 948 45 881 (betjenes fra skoleslutt)