Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen

I "Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen" § 2-3 finnes informasjon om hva loven sier om innhold og vurdering av grunnskoleopplæringen. Selve lovteksten finner du her: