Publisert: 11. september 2023 | Sist endret: 11. september 2023 | Forfatter: Hanne Bay Gundersen

Mini-risk grupper

Det består av 8  samlinger over 8 uker og har et omfang på ca. 15 timer. Elevene deltar på 7 samlinger, mens foreldrene deltar på to av eksponeringssamlingene,

samt første og siste samling sammen med lærer. Alt foregår i trygge omgivelser på skolen i skoletida. Kurset ledes av

helsesykepleier og sosiallærer som har gjennomført studiet på UIA kalt

"Mestringskurs for engstelige barn og ungdom".

Hvis eleven svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte
av dette kurset:

- Unngår du å presentere foran klassen/ rekke opp hånda i klassen på grunn av engstelse?
- Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
- Er du redd for å sove alene eller overnatte hos andre på grunn av engstelse?
- Unngår du å gjøre ting du er redd for?
- Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
- Er du redd for å få panikkanfall?
- Bekymrer du deg mye?

Målsetting:
-Lære ungdommen nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene
de ønsker å gjøre.
- Lære foreldre og lærere å håndtere barnas engstelse på en hensiktsmessig måte.

Mini-Risk er et lavterskeltilbud og en kortversjon av Risk-gruppene som drives av ABUP med
gode resultater. Les mer her:

https://www.kognitiv.no/inspirasjonskonferansen-foreldreinvolvering-og-eksponering/

https://e-risk.no/

https://www.fvn.no/aktuelt/i/z7QXW1/angstbehandling-i-skolen

Ta kontakt for mer informasjon og eventuell påmelding til årets, eller neste skoleårs kurs.

Janfrid Bråthen, helsesykepleier janfrid.brathen@kristiansand.kommune.no og Hanne Bay Gundersen, sosiallærer hanne.bay.gundersen@kristiansand.kommune.no