Publisert: 29. november 2023 | Sist endret: 29. november 2023 | Forfatter: Birgit Sætrenes Hillesund

Melding fra Bane Nor

Les følgende melding fra Bane Nor - og 

banorama.no

Vi har den seneste tiden sett en bekymringsfull økning i hendelser med barn i, eller tett på jernbanesporet.

I Bane Nor er vi opptatt av at alle skal vite hvor farlig det er å være i spor og nær høyspent. Selv om jernbanen er vårt sikreste transportmiddel så er det dessverre påkjørsler og ulykker knyttet til høyspent. Heldigvis skjer det forholdsvis få alvorlige ulykker på norsk jernbane, men det går dessverre årlig liv tapt i påkjørsler. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får nødvendig kunnskap til å kunne leve tett på tog, skinnegang og høyspentinstallasjoner.

 

For å gjøre det enkelt og morsomt å tilegne seg nødvendig kunnskap om dette har vi laget et interaktivt Jernbaneunivers www.banorama.no . Her kan barn i alle aldre skrolle seg gjennom det de trenger å vite for å ferdes trygt langsmed, eller på tvers av jernbanen - alt fra aktsom kryssing av planoverganger til hvorfor også parkerte tog har strøm på taket.

Banorama fungerer  utmerket både på nettbrett, telefon og PC