Kalender 2024

05. mars 2024 kl 18:00-20:00
Temakveld for foreldre på 4. til 7. trinn på Sygna kultursenter
Barnevakten holder foredrag.
11. mars 2024 kl 18:00-19:30
Foreldremøte for foresatte på 1. til 3 trinn på Tunballen skole
Temakveld med overskrift "Robuste barn"
25. mars 2024 - 02. april 2024
Påskeferie
01. mai 2024
1. mai
Fridag
09. mai 2024
Skolefri, SFO stengt
10. mai 2024
Skolefri, SFO åpen
17. mai 2024
Grunnlovsdag
20. mai 2024
2. pinsedag, skole og SFO stengt
20. juni 2024
Siste skoledag