Meny
Klasser og avdelinger SFO
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Det er nå mulig å melde inn, si opp plass og endre plasstilbud (hel plass og deltid) på SFO ved å benytte det digitale søknadsskjema. Det jobbes med en automatikk av søskenmoderasjon mellom barnehage og skole, men inntil videre sender dere ajdin.pasovic@tinn.kommune.no beskjed om dette. 

Vi håper at tilbud om deltidsplasser skal gjøre at flere av de eldre barna velger å benytte SFO-tilbudet. Vi vet at SFO er en viktig sosial arena, der de kan være i fysisk aktive og leke med andre barn. Dette tenker vi er kjempeviktig for barnas utvikling i et stadig mer stillesittende og digitalisert samfunn. Vi har plass til flere barn :-). 


Her finner dere informasjon om de siste tiltakene knyttet til smittevern ved skolen. Trykk les mer. 

Kommunestyret i Tinn kommune har vedtatt nye vedtekter for SFO.

Du kan lese de viktigste endringene her, og / eller vedtektene i sin helhet som er vedlagt denne artikkelen.


Det er nå kommet nye retningslinjer for smittevern i samfunnet. 

Skolene i Tinn er fortsatt på gult nivå (her kan du lese om de ulike nivåene). Det betyr at vi fortsetter den driften vi har, men med litt mer flere restriksjoner. Vi har avlyst alle arrangement der personer kommer til skolen fra en annen kommune enn Tinn, dette gjelder for eksempel arrangementer i regi av den kulturelle skolesekken. Vi forholder oss til rådene fra regjeringen: Hold avstand!  Hold hendene rene!  Hold deg hjemme hvis du er syk!  Hold nede antall personer du møter!

Det pågår i disse tider utviklingssamtaler på mange trinn. Disse kan foregå fysisk under forutsetning at man følger smittevernsrutinene for møter. Skolen tilrettelegger også for møter på teams, der det lar seg gjennomføre. Vi ønsker i tillegg å begrense antall mennesker som kommer inn på skolen for å kunne drive en mer effektiv smittesporing. Vi ber derfor foresatte begrense behov for å inn i garderobene i forbindelse med henting/avlevering SFO, og også behov for å ha med søsken. 

Det er viktig at alle følger de nasjonale rådene på denne plakaten.

Her kan dere lese smitteveilederen som gjelder skole.

Her finner dere informasjon om når dere må holde barn hjemme på flere språk. 


I dag var det høytidelig åpning av skolens nye lekeområde. Alle skolens elever og ansatte, ordfører, teknisk etat, planavdelingen og avisa var invitert. Elevrådet ledet oss igjennom et program fylt med aktiviteter, taler og felles sang. Til tonene fra årets Blime sang, demonstrerte elever fra 6.klasse hvilke aktiviteter de kan gjøre i de ulike lekeapparatene. Ordfører klippet snora, som forøvrig var heklet av elever på 2.trinn. Alle skolens nasjonaliteter var representert med hvert sitt flagg på snora. Vi avsluttet den høytidelige åpning med en felles sang, og det vanket en liten overraskelse når elevene kom tilbake til klassen sin.