Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om Rjukan barneskole

Rjukan barneskole ligger sentralt til i Sam Eydes gate ikke langt unna Rjukan sentrum. Vi har 40 ansatte og 200 elever ved skolen. Vi har lik skoledag for 1. -7. trinn, gjennom SFO/leketid for 1. og 2.trinn. Skolen tilbyr leksehjelp for alle elever på 1.-7.trinn. Vi er en flerkulturell skole, med elever fra mange, ulike nasjonaliteter.

Skolens visjon er med hodet i fremtiden, og røttene i verdensarven. Satsingsområder for alle skolene i Tinn kommune er utviklingsarbeidet  Alle med. Gjennom Alle med skal skolene har et økt  fokus på inkludering og bedre tilpasset opplæring for alle elever. Her har Rjukan barneskole valgte vi fokusområder som inkludering  samarbeidslæring ,og sosial læring gjennom fag. I det videre vil blant annet hvordan digitalisering kan understøtte læring være et  av våre satsingsområder. 

Alle skolene i Tinn er Liv og røre skoler. På Rjukan barneskole betyr dette at vi har uteskole på timeplanen for 1.-4 trinn, og FAL økter for alle elevene våre.

Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner i lokalmiljøet, og samarbeider blant annet med Ungt entreprenørskap. Her følger vi programmene Våre familier, Vårt lokalsamfunn og SMART. I prosessen inviterer vi ressurspersoner fra lokalt næringsliv, som kan bidra til inspirasjon for elevene våre.

Bedre, tverrfaglig tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde. Felles for barnehagene og skolene  i Tinn komme er Tidlig innsatsteam. Gjennom å møtes regelmessig og tverrfaglig, ønsker vi å forebygge, oppdage og iverksette tiltak så tidlig som mulig. Her jobber vi med problemstillinger knyttet til skolemiljø, læringsmiljø eller individsaker. Tidlig innsatsteam består av skolens ledelse, skolehelsetjenesten, fysioterapitjenesten og PPT. Lokal psykiatritjeneste og Barnevernstjenesten møter ved behov. Fra høsten 2023 skal modellen BTI innføres i Tinn kommune.