Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om Rjukan barneskole.

Rjukan barneskole ligger sentralt til i Sam Eydes gate ikke langt unna Rjukan sentrum. Vi har 40 ansatte og ca 200 elever ved skolen. Vi har lik skoledag for 1. -7. trinn. I den forbindelse får 1.-3. trinn gjøre både skrive- og matematikk leksene på skolen. Skolen tilbyr leksehjelp for alle elever på 1.-7.trinn.

Tinn kommunes satsingsområde for skolene i Tinn er "Alle med". Skolen har fokus på inkludering og bedre tilpasset opplæring for alle elever, og deltar i dette utviklingsarbeidet sammen med hele Kongsbergregionen.

Tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde, og i den forbindelse har skolen et tverrfaglig, tidlig innsatsteam som skal jobbe med å forebygge, oppdage og iverksette tiltak så tidlig som mulig. Tidlig innsatsteam består av skolens ledelse, skolehelsetjenesten, fysioterapitjenesten, PPT. Barnevernstjenesten møter ved behov.  

Skolen følger kommunens vedtatte planer for kartlegging av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, og regning. Skolen benytter blant annet systematisk observasjon av lesing på alle trinn (SOL). For å styrke begynner opplæringen tilbys lesekurs på 3. -7.trinn. Vi har også jul-til-jul lærer på 1. og 2. trinn.