Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tidlig innsatsteam

Jo tidligere, jo bedre!

Høsten 2019 startet vi opp et tidlig innsatsteam ved Rjukan barneskole. Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder eller i grunnopplæringen (Spesialpedagogisk veileder, 2009, Udir).

Tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde, og i den forbindelse har skolen valgt å innføre et tverrfaglig, tidlig innsats team som skal jobbe sammen for å forebygge, oppdage og iverksette tiltak så tidlig som mulig. Vi ønsker å jobbe forebyggende på primær, sekundær og tertiær nivå. Dette kan for eksempel være iverksettelse av universelle tiltak på skolenivå, tiltak som kan forhindre eller minske en uønsket utvikling, eller tiltak for å styrke den enkelte elevs utviklingspotensial. 

Barn og unge må sees i sammenheng med sine omgivelser. Et tverrfaglig blikk vil skape en større forståelse av den situasjonen barn og unge befinner seg i. Tidlig innsats er et prinsipp for opplæringen for å sikre at alle barn og unge får god, tilpasset opplæring og likeverdige muligheter.

Hvem er vi?

Tidlig innsatsteam på Rjukan barneskole består av skoleledelsen, sosiallærer, tidlig innsats lærer, skolehelsetjenesten, fysioterapeut  og PPT. Barnevernstjenesten møter ved behov. Foreldre, elev og kontaktlærer inviteres med i enkeltsaker.Teamet møtes siste tirsdag i måneden.

Hvordan får jeg kontakt med teamet? 

Hvis du er bekymret for om ditt barn har et godt og trygt skolemiljø eller for ditt barns sosiale eller faglige utvikling kan du ta kontakt med skoleledelsen eller kontaktlærer. Vi formidler kontakt med teamet, og det innhentes samtykke til tverrfaglig drøfting. 

«Erfaringen vår viser at når det tverrfaglige arbeidet lykkes-så ser man store positive helseeffekter for barnet, og foreldrenes stress og belastningsnivå»(Johannessen og Skotheim, s. 335)