Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Gå til Fronter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tidlig innsats team.

«Jo tidligere-jo bedre»

Høsten 2019 starter vi opp et tidlig innsats team ved Rjukan barneskole. Tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde, og i den forbindelse har skolen valgt å innføre et tverrfaglig, tidlig innsats team som skal jobbe sammen for å forebygge, oppdage og iverksette tiltak så tidlig som mulig.

Barn og unge må sees i sammenheng med sine omgivelser. Et tverrfaglig blikk vil skape en større forståelse av den situasjonen barn og unge befinner seg i. Tidlig innsats er et prinsipp for opplæringen for å sikre at alle barn og unge får god, tilpasset opplæring og likeverdige muligheter.

Hvem er vi?

Tidlig innsats team på Rjukan barneskole består av skoleledelsen, leder av SFO, sosiallærer, spesialpedagog/tidlig innsats lærer, teamleder 1-4 trinn og  5-7 trinn, helsesykepleier og PPT. Fysioterapeut møter ved behov. Barnevernstjenesten møter minimum to ganger pr.år. Foreldre, elev og kontaktlærer deltar ved behov. Teamet møtes fast siste tirsdag i måneden.

Hvordan får jeg kontakt med teamet? 

Hvis du er bekymret for om ditt barn har et godt og trygt skolemiljø eller for ditt barns faglige utvikling kan du ta kontakt med kontaktlærer. Kontaktlærer formidler kontakt med teamet. I saker hvor skolen er bekymret for et barn, innhentes samtykke til drøfting.