Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Det er 19 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Å lære å lese

Å lære barn å lese er en av skolens viktigste oppgaver. Norsk skole kan gjøre en bedre jobb på dette området. Mange barn kan bli bedre. I Gjesdal kommune har man utviklet verktøyet SOL for observasjon av lesing. SOL er basert på nyere forskning og mange års erfaring.  

I SOL er leseopplæringen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet like viktig som den første leseopplæringen. Leseutviklingen skal fortsette også etter at eleven har ”lært seg å lese”.  

SOL er et observasjonsverktøy. I tillegg er det også en kunnskapsbank og et oppslagsverk både for den generelle undervisning og for ”tetting av huller” hos den enkelte elev.

SOL gir en oversikt over hvor eleven befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring.  

Alle elevene ”skal soles” (kartlegges med SOL) kontinuerlig. Resultatene fra solingen skal formidles til elevene og foresatte. Eleven, skolen og hjemmet får dermed informasjon og innsikt til å arbeide mot en optimal leseutvikling.  

Sagt om lesing og bøker, til deg som foreldre:  

  • Lesing og skriving må læres, og øving gjør mester.
  • Barn liker å gjøre det foreldrene gjør. Vis barnet ditt at du har nytte og glede av å lese og skrive.  
  • Les for og sammen med barnet, også etter at han/hun har lært å lese.
  • Få barnet til å si noe om hva teksten handler om, hva han/hun tror kommer til å skje osv.  

Bøker

  • Hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet
  • Utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begreper å tenke med
  • Kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på
  • Viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider
  • Hjelper oss til å forstå oss selv og andre
  • Åpner veien til litteraturen – en uendelig verden som varer livet ut  

Resultater fra forskning viser at de foresatte sine holdninger og interesser har svært stor betydning for elevene sitt læringsutbytte. Som foresatt er det derfor av stor betydning at dere leser for og med barna, og gjennom hele skoleløpet spør etter og viser interesse for det de gjør på skolen.