Meny
Klasser og avdelinger 4.trinn a
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi trenger fortsatt hjelp av dere for å gjøre skoleveien trygg for elevene våre!

NNC informerte skolen om at de i dag starter gravearbeider i Sam Eydes gate, på oversiden av skolen. Elever som kommer fra sentrum, henstilles til å gå til skolen via Li gate. NNC opplyser om at de skal ha personell tilstede ved skolestart og skoleslutt, slik at elevene kommer seg trygt gjennom veiarbeidene.

Elevene fra nedre bydel bør fortsatt benytte sidegatene til skolen. 


Denne helga trenger vi din hjelp. Det har vært en økning av hodelus og den bosetter seg både hos barn og voksne. Derfor har man en nasjonal satsing på å minne folk på den viktige lusesjekken. Skolen får stadig inn meldinger om lus og mange foreldre er fortvilet over å ikke få bukt med problemet. Derfor må vi gå sammen...

Når foreldre/foresatte, i alle kommuner, har fokus på lusesjekk samtidig vil eventuelle smittede personer bli behandlet i samme tidsperiode.Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, faren for gjensmitte blir betydelig mindre.Elevene vil få med seg et skriv hjem som forklarer hvordan dere skal sjekke familien.

Hjelp oss slik at alle barn møter en lusefri skole, mandag (02.09.19).

Les mer på www.lusfrinorge.no Her finner dere også informasjon på andre språk. 


Skolen har vært i tett dialog med NCC, vedrørende gravearbeid i forbindelse med asfaltering ved skolen. Denne uka avsluttes gravingen rett ved skolen. Vi har skolepatrulje og ekstra voksne som passer på ved gangfeltet, slik at elevene kommer seg trygt til skolen. Fordi trafikkbildet generelt er litt uoversiktlig langs Sam Eydesgate, vil vi oppfordre elevene til å bruke sidegatene når de går/sykler til skolen. Foresatte som har behov for å parkere for å levere eller hente barn etter skolen, kan parkere i sidegatene rundt skolen.  

Her kan dere se en kjapp gjennomgang av meldingsboka og funksjonene her. Hvis du skal sende melding på flere barn trykker du på plusstegnet og huker av alle barna du vil sende en melding på. (Dette har jeg glemt å forklare i videoen). Lykke til!

Ta kontakt med med skolen på e-post: rjukan.barneskole@tinn.kommune.no dersom noe er uklart. 

Hilsen Jorunn Øverland

 Første skoledag etter sommerferien er mandag 19.august. Elevene starter 08.10 og er ferdige 12.45 (buss går 13.00). Det er ikke leksehjelp første uka. Nye elever i førsteklasse starter 09.00-11.00 denne dagen. 

Skoleruta for 2019-2020 finner dere her!

NB! Bestilling av melk bør dere gjøre nå. Dere går inn her og bestiller: www.skolelyst.no 

Det blir gratis frukt to dager i uka også til høsten.