Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Liv og røre

Skolene i Tinn er med i Liv og røre i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Liv og røre skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO. Liv og røre  er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 

Målet med Liv og røre
Hovedmålet er å fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark.. Programmet skal fremme kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas, elevenes og de voksnes holdninger slik at de skal ta gode helserelaterte valg i skole og for framtida. Fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede og et godt psykososialt miljø. Fysisk aktiv læring (FAL) har utgangspunkt i den forskningsbaserte Active Smarter Kids (ASK), en modell for fysisk aktivitet i fag som metodevalg og variasjon i undervisningen. Kostholdsdelen bygger på Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO. Retningslinjen sier både noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om ernæringskvaliteten i mat og drikke. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid med skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste i den enkelte kommune. 

Forskning i Liv og røre
Forskning gjennomført av Universitetet i Sørøst Norge (USN) på ungdomstrinnet viser at Liv og røre bedrer skolebasert fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og vitalitet (trivsel og velvære). Blant jentene skjer det også en positiv endring i helserelatert livskvalitet. Liv og røre modellen fører også til mer sosiale og inkluderende skolemåltider. USN følge/evaluerer også en pilot for Liv og røre i videregående skole som viser at fysisk aktiv læring har positiv innvirkning på skoletrivsel, læringsklima, samarbeid og relasjoner. Du kan lese mer om Liv og røre her.