Meny
Klasser og avdelinger 1.trinn a
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lytt til årets 17.mai-tale fra elevene på 6.trinn. 

1.trinn har over en periode jobbet med verdensarven og har hatt et tverrfaglig prosjekt om «Byen vår», og nå er resultatet klart for publisering. Elevene har malt, klipt og limt flotte mosaikkskisser av vann, fjell, by og sol. Eksperimentert med ulike farger og kombinasjoner. Fokuset har vært rettet mot vår identitet - hvem vi er og hvor vi kommer ifra. Da har samarbeidet om de store og viktige attraksjonene som Krossobanen, Såheim Kraftstasjon, Industriarbeidermuseet på Vemork, Solspeilet, jernbanen og fergene på Mæl. De har fotografert sitt eget hus og tegnet det inn i Vestfjordalen, og skrevet en kort tekst om hvor de bor.


I august 2016, ble opplæringsloven endret, slik at skolen ikke lengre kunne lage egne regler for når elevene har lov til å sykle til skolen. Vi kan i stedet gi anbefalinger for sykling, men ut over dette må valgene gjøres av foresatte. Til nå har skolen og FAU forholdt seg til Trygg Trafikk sin anbefaling, som er at barna er modne til å ferdes i trafikken alene fra 10år og oppover. Likevel er det slik at man bør ta områdets trafikk og skolevei til hensyn i disse valgene. Å sykle eller gå til skolen gir helsemessige gevinster og er derfor en god ting forutsatt at det skjer trygt. Foreldre er ansvarlige for å ta valget om når barnet er modent for å sykle alene til skolen og gi eleven den opplæringen som trengs for å kunne ferdes trygt dit.

Les mer om dette her:


Her finner dere skoleruta for neste skoleår. 

Ved oppstart av nytt skoleår er SFO stengt 13.08.21, 16.08.21 og 17.08.21

Minner om feriestengt SFO i uke 28,29,30. 


Morsmåldagen kan knyttes til FNs bærekraftsmål nummer fire som fokuserer på å gi alle god utdanning. Vi er stolte av vårt kulturelle og språklige mangfold her ved Rjukan barneskole. Vi markerer morsmålsdagen dagen blant annet med flotte, fargerike vegger, kledd med noen av elevene våre som snakker ulike språk og dialekter.