Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lærere og elevene på 4.trinn har tatt initiativ til skolehage, og i dag er det også kommet opp et insektshotell. God planlegging og organisering av både dyrkning og hagearbeid må til for et godt resultat. Vi gleder oss til å følge skolehagen gjennom de ulike årstidene.

Elever fra 4.til 7.trinn har deltatt på TL kurs, og vi gleder oss til å endelig starte opp med organiserte leker i friminuttene igjen. Her er noen bilder fra TL-kurset. 

Tirsdag var det offisiell åpning av lavvoen vår i Blindtarmen. Ordfører holdt en flott tale, før han erklærte lavvoen for åpnet. Elevrådet holdt tale, og 3.trinn underholdt med sang. I november i fjor fikk vi 195 000 kr. i støtte fra Sparebankstiftelsen, og med god byggeledelsen og hjelp av teknisk etat ved Arne Kjetil Rugaas er lavvoen vår nå klar til bruk. Vi har også fått støtte til belysning av lokale bedrifter. Feiringen fortsetter i tiden fremover med feiring på de enkelte trinn. Vi ser frem til mye lærelyst, motivasjon og mestring i uteskolen i tiden som kommer. 

I dag har 4. trinn hatt besøk av Kathrine og Lars fra Ungt Entreprenørskap. Tema i dag var Våre familier. Elevene har jobbet med spørsmål som hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra. De har jobbet med hvorfor familier må ta valg og prioritere. I morgen er det 6.trinn som skal jobbe med Vårt lokalsamfunn. Her blir elevene kjent med samfunnet, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De skal også få teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. 7.trinn kan se frem til programmet Smart etter høstferien, hvor de over en periode skal jobbe med innovasjon og energi, med skolefinale og superfinale. Vi gleder oss! 

Skolene i Kongsbergregionen har siden 2018 vært med i et utviklingsprosjekt "Alle med - kvalitetsutvikling i kongsbergregionen. Målet er at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor de har et godt læringsutbytte tilpasset sine forutsetninger. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført minimum to spørreundersøkelser i løpet av prosjektperioden fra 01.08.18 til 01.09.22. Den siste gjennomføres nå i uke 43 til 47. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i prosjektet vil bli spurt om å delta. Jo flere svar vi får, jo mer valide blir svarene. Det er derfor viktig for skolen å få en høy oppslutning rundt undersøkelsen.