Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Det er 14 dokumenter i arkivet.
Gå til Fronter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Neste års førsteklassinger var i dag på skolen for å prøve ut hvordan det er å være elev på Rjukan barneskole.

Torsdag 20. juni er siste skoledag for elevene. Lærerne har planleggingsdag 21. juni. SFO er åpen!

Her kan dere søke om plass på SFO. 

Gjelder alle nye førsteklassinger og eventuelt andre barn som ønsker å starte.

Husk å send oppsigelse på barnehageplass.

Nye førsteklassinger kan søke start fra 1.august. 


21.desember kl 09.00 arrangeres julegudstjeneste for elevene i Rjukan kirke og et alternativt opplegg for de elevene som ikke skal delta i kirken.

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Skoleavslutninger skal være inkluderende og legges slik at alle elever kan delta. Skolegudstjenesten bør derfor ikke være en skoleavslutning i seg selv. Ved Rjukan barneskole har vi skoleavslutningen på skolen etter at skolegudstjenesten er over. Den skjer i klasserommene og med gang rundt juletreet i Rjukanhallen. 

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

På bakgrunn av føringene skolen har fått fra Udir, har vi i samråd med samarbeidsutvalget (SMU) blitt enige om å tilby to opplegg, der foresatte melder på barnet på skolegudstjenesten eller det alternative opplegget på skolen. Påmeldingen skjer via Transponder Meldingsbok. Udir sier at det er foreldrene som bestemmer for elever som er under 15 år, men kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg. Som vedlegg finner dere program for det alternative opplegget, samt Utdanningsdirektoratets føringer.    

PROGRAM ALTERNATIVT TILBUD

REGELVERK UDIR

PROGRAM KIRKEN


Barnehagene deler i disse dager ut informasjon om innskriving av nye førsteklasseelever.

Her kan dere skrive inn nye elever som skal starte på skolene i Tinn - skoleåret 2019-2020.

Innen 26.november ønsker vi at dette er gjort.

Trenger dere hjelp, kan dere komme hit til skolen eller snakke med barnehagen.