Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lytt til årets 17.mai-tale fra elevene på 6.trinn. 

Tirsdag 11.05, kl 18:00 inviteres foreldre og elever som skal til Rjukan barneskole til informasjonsmøte og skoletreff.

Påmelding med navn sendes som sms til Jorunn Øverland på tlf. 91132188

Husk å melde barna til SFO på Rjukan barneskole - bruk denne linken

Vi gleder oss til å treffe dere!


Skal du melde inn elever i ny førsteklasse, søke om bytte av skole eller melde flytting.

Les mer på Tinn kommunes hjemmeside: https://www.tinn.kommune.no/artikkel/skolestart-og-skolebytte


I august 2016, ble opplæringsloven endret, slik at skolen ikke lengre kunne lage egne regler for når elevene har lov til å sykle til skolen. Vi kan i stedet gi anbefalinger for sykling, men ut over dette må valgene gjøres av foresatte. Til nå har skolen og FAU forholdt seg til Trygg Trafikk sin anbefaling, som er at barna er modne til å ferdes i trafikken alene fra 10år og oppover. Likevel er det slik at man bør ta områdets trafikk og skolevei til hensyn i disse valgene. Å sykle eller gå til skolen gir helsemessige gevinster og er derfor en god ting forutsatt at det skjer trygt. Foreldre er ansvarlige for å ta valget om når barnet er modent for å sykle alene til skolen og gi eleven den opplæringen som trengs for å kunne ferdes trygt dit.

Les mer om dette her:


Visste du at Røde Kors tilbyr gratis ferieopphold for lavinntektsfamilier gjennom aktiviteten Ferie for alle? Også i sommer arrangerer Røde Kors ferieaktiviteter over hele landet for barn mellom 6 og 13 år og deres familier. Er dette noe for deg? Vi på skolen kan hjelpe deg med å søke.