Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Gå til Fronter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Noen familier opplever at førjulstiden og selve julen ikke er bare kos, bl.a på grunn av utfordringer i forhold til økonomi. Røde kors omsorg og Rjukan frivilligsentral ønsker å bidra til at julen kanskje kan bli litt bedre for litt fler. Frivillighetssentralen og Røde Kors oppfordrer foreldre til å sende inn et julegaveønske på vegne av barna sine. Målgruppen er barn under 18 år.

Les mer i vedlegget eller kontakt Åshild Langeland om dere har spørsmål på e-post: ashild.langeland@tinn.kommune.no eller tlf: 46818311  


21.desember kl 09.00 arrangeres julegudstjeneste for elevene i Rjukan kirke og et alternativt opplegg for de elevene som ikke skal delta i kirken.

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Skoleavslutninger skal være inkluderende og legges slik at alle elever kan delta. Skolegudstjenesten bør derfor ikke være en skoleavslutning i seg selv. Ved Rjukan barneskole har vi skoleavslutningen på skolen etter at skolegudstjenesten er over. Den skjer i klasserommene og med gang rundt juletreet i Rjukanhallen. 

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

På bakgrunn av føringene skolen har fått fra Udir, har vi i samråd med samarbeidsutvalget (SMU) blitt enige om å tilby to opplegg, der foresatte melder på barnet på skolegudstjenesten eller det alternative opplegget på skolen. Påmeldingen skjer via Transponder Meldingsbok. Udir sier at det er foreldrene som bestemmer for elever som er under 15 år, men kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg. Som vedlegg finner dere program for det alternative opplegget, samt Utdanningsdirektoratets føringer.    

PROGRAM ALTERNATIVT TILBUD

REGELVERK UDIR

PROGRAM KIRKEN


Barnehagene deler i disse dager ut informasjon om innskriving av nye førsteklasseelever.

Her kan dere skrive inn nye elever som skal starte på skolene i Tinn - skoleåret 2019-2020.

Innen 26.november ønsker vi at dette er gjort.

Trenger dere hjelp, kan dere komme hit til skolen eller snakke med barnehagen.


FAU på Rjukan barneskole er usikre på effektene av forholdsvis høy pris på SFO-plass. Derfor har vi laget denne spørringen til foresatte med barn i alderen fem til og med ni år. Den er anonym og gjennomføres på tirsdag 6/11, onsdag 7/11 og avsluttes kl 16:00 på torsdag 8/11.Vi håper flest mulig av dere foresatte bruker av de 1-2 minuttene det tar å fylle ut spørringen.Med vennlig hilsen Kjetil H. Djuve,leder i FAU.

https://no.surveymonkey.com/r/ZNN3G6W


I helga gjør vi om kommunikasjonssytemet vårt og går over til transponder meldingsbok. Det er sendt hjem ranselpost og Transpondermelding om dette. Når dere har fått lagt inn app'en og sjekket at den fungerer og at dere har tilgang til deres barn, kan dere slette den gamle Transponder SMS appen. Fra nå av kommuniserer dere her. Noen få elever mangler fødselsnummer og ligger ikke inne ennå. De kan fortsette å bruke Transponder SMS til vi har fått lagt inn brukere manuelt. Dere vil da få en egen påloggingsinfo om dette. 

Her kan dere se en kjapp gjennomgang av meldingsboka og funksjonene her. Hvis du skal sende melding på flere barn trykker du på plusstegnet og huker av alle barna du vil sende en melding på. (Dette har jeg glemt å forklare i videoen). Lykke til!

Ta kontakt med meg på jorunn.overland@tinn.kommune.no og jeg hjelper gjerne dersom noe er uklart. 

Hilsen Jorunn