Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Gå til Fronter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Som dere ser er forberedelsene til årets sangling er godt i gang. Vi gleder oss, og vi kan garantere god julestemning. 

20.desember kl 09.00 arrangeres julegudstjeneste for elevene i Rjukan kirke og et alternativt opplegg for de elevene som ikke skal delta i kirken.

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Skoleavslutninger skal være inkluderende og legges slik at alle elever kan delta. Skolegudstjenesten bør derfor ikke være en skoleavslutning i seg selv. Ved Rjukan barneskole har vi skoleavslutningen på skolen etter at skolegudstjenesten er over. Den skjer i klasserommene og med gang rundt juletreet i Rjukanhallen. 

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

Skolen sender derfor ut en Transpondermelding nærmere jul for å få vite hvilke barn som skal delta på skolens alternative underviningsopplegg. Udir sier at det er foreldrene som bestemmer for elever som er under 15 år, men kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg.


Fredag 6/12 er det «nattkino» for barn og unge fra 5.klasse og oppover. Filmen er Jumanji, og det er premiere. Filmen starter kl 20.30.

5.trinn har laget skolekrim. Se filmen her med koden du har fått av lærerne!

Trenger din familie en ekstra gave til barna til jul?