Meny
Klasser og avdelinger 7.trinn 7.TRINN
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 17.mai feiring på skolen i regi av 6.trinn. 

09:45   Barnetoget samles i Adminiparken
10:00   Barnetoget går fra Adminiparken – Rjukan torg – Rjukan kirke
                  - Tale på torget ved 6 klassingene: Niklas Chaimongkon Toreid og Maiken Engen Jenbergsen.
                  - Rjukan Janitsjarorkester spiller på torget. Toget går videre til kirken etter talen.
10:45   17. mai gudstjeneste i Rjukan kirke - foresatte overtar ansvaret for barna fra dette tidspunktet. 
11:00   Kafeen åpner i Rjukanhallen ved Rjukan barneskole. 
12:00   Vi ønsker alle som ønsker det velkommen til 17. mai feiring i Rjukanhallen på barneskolen. Her blir det servering av mat, kaker og drikke + tradisjonelle leker, lynlotteri og voksenlotteri. Arrangør: 6 klasse ved Rjukan barneskole

14:00  Feiringen i Rjukanhallen avsluttes

Vi håper mange deltar i toget og ønsker dere en flott feiring! 

Hilsen 17.mai komiteen 


Torsdag, 15.12.22 kl. 18.00, inviterer vi alle som ønsker det til årets sangling i Rjukanhallen. Dørene åpner kl 17:30.  Alle elevene møter senest kl. 17:45 i sine klasserom. 2.trinn må møte kl. 17:30. Vi oppfordrer flest mulig til å gå eller benytte parkering i sidegater rundt skolen. Det er ikke lov å kjøre opp i skolegården eller parkere til hinder for utrykningskjøretøy. Det er mange elever som har øvd mye til denne dagen, så av hensyn til disse ber vi foreldre passe godt på mindre barn som er med. Vi gleder oss!  

Ved anbefaling fra kommuneoverlegen om testing av elever ved Rjukan barneskole får elevene med seg selvtester hjem. Elever med nylig gjennomgått covid-19 trenger ikke teste seg. Tester kan hentes på Helsehuset på Rjukan, eller på i Tinn Austbygd på Tinn helsetun. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om dette. Her ser du en film om hvordan bruke selvtest.

Vi ber om at alle nye 1.klassinger får lastet inn Transponder meldingsbok.  SFO vil bruke denne til å sende ut info om oppstart her. Mange barn starter allerede 3.august. 

Her kan dere se en kjapp gjennomgang av meldingsboka og funksjonene her. Hvis du skal sende melding på flere barn trykker du på plusstegnet og huker av alle barna du vil sende en melding på. (Dette har jeg glemt å forklare i videoen). Lykke til!

Ta kontakt med med skolen på e-post: rjukan.barneskole@tinn.kommune.no dersom noe er uklart. 

Fra 2.august vil nye førsteklassinger dukke opp med meldingsbøker dersom du har lastet inn app.

Hilsen Jorunn Øverland

 Tinn kommune er i gang med å planlegge tilbud om vaksiner mot Covid-19 for barn mellom 12-15 år. Tilbudet er frivillig. Dersom dagen ikke passer må foreldre selv ta kontakt med helsetjenesten i Tinn kommune.

Skolehelsetjenesten vil komme og gi informasjon om vaksinering til alle klasser. Det er delt ut samtykkeskjema og egenerklæring skal signeres av begge foreldre.
Skjemaene skal vi ha tilbake til skolen så fort som mulig og tas med dagen elevene skal vaksineres.

 - Elever mellom 12 og 15 år fra Atrå barne- og ungdomsskole og Montessori har tilbud torsdag 16.09.
 - Elever mellom 12 og 15 år fra Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole får tilbud på torsdag 23.09.


Elevene hentes med buss på skolen, blir avsatt på næringsparken ved oppsatt telt og kjøres tilbake til skolen med samme buss. Det vil være tre puljer med busser som rekker frem og tilbake i god tid mellom ordinær skoleskyss. Voksenpersonale er med hele veien til alle er tilbake på skolen. Dersom noen barn opplever å føle seg uvel etter vaksinering følges de vanlige rutiner som skolen har når barn blir syke i løpet av skoledagen.