Meny
Klasser og avdelinger 7.trinn a, b og c
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ved anbefaling fra kommuneoverlegen om testing av elever ved Rjukan barneskole får elevene med seg selvtester hjem. Elever med nylig gjennomgått covid-19 trenger ikke teste seg. Tester kan hentes på Helsehuset på Rjukan, eller på i Tinn Austbygd på Tinn helsetun. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om dette. Her ser du en film om hvordan bruke selvtest.

Vi ber om at alle nye 1.klassinger får lastet inn Transponder meldingsbok.  SFO vil bruke denne til å sende ut info om oppstart her. Mange barn starter allerede 3.august. 

Her kan dere se en kjapp gjennomgang av meldingsboka og funksjonene her. Hvis du skal sende melding på flere barn trykker du på plusstegnet og huker av alle barna du vil sende en melding på. (Dette har jeg glemt å forklare i videoen). Lykke til!

Ta kontakt med med skolen på e-post: rjukan.barneskole@tinn.kommune.no dersom noe er uklart. 

Fra 2.august vil nye førsteklassinger dukke opp med meldingsbøker dersom du har lastet inn app.

Hilsen Jorunn Øverland

 Tinn kommune er i gang med å planlegge tilbud om vaksiner mot Covid-19 for barn mellom 12-15 år. Tilbudet er frivillig. Dersom dagen ikke passer må foreldre selv ta kontakt med helsetjenesten i Tinn kommune.

Skolehelsetjenesten vil komme og gi informasjon om vaksinering til alle klasser. Det er delt ut samtykkeskjema og egenerklæring skal signeres av begge foreldre.
Skjemaene skal vi ha tilbake til skolen så fort som mulig og tas med dagen elevene skal vaksineres.

 - Elever mellom 12 og 15 år fra Atrå barne- og ungdomsskole og Montessori har tilbud torsdag 16.09.
 - Elever mellom 12 og 15 år fra Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole får tilbud på torsdag 23.09.


Elevene hentes med buss på skolen, blir avsatt på næringsparken ved oppsatt telt og kjøres tilbake til skolen med samme buss. Det vil være tre puljer med busser som rekker frem og tilbake i god tid mellom ordinær skoleskyss. Voksenpersonale er med hele veien til alle er tilbake på skolen. Dersom noen barn opplever å føle seg uvel etter vaksinering følges de vanlige rutiner som skolen har når barn blir syke i løpet av skoledagen. 

7.trinn er på Haraldvigen leirskole, og her kommer noen bilder fra travle dager med maritimt innhold. De voksne melder om mye aktivitet, blide barn og nydelig vær.

Lytt til årets 17.mai-tale fra elevene på 6.trinn.