Meny
Klasser og avdelinger 7.trinn a
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Torsdag 20. juni er siste skoledag for elevene. Lærerne har planleggingsdag 21. juni. SFO er åpen!

I helga gjør vi om kommunikasjonssytemet vårt og går over til transponder meldingsbok. Det er sendt hjem ranselpost og Transpondermelding om dette. Når dere har fått lagt inn app'en og sjekket at den fungerer og at dere har tilgang til deres barn, kan dere slette den gamle Transponder SMS appen. Fra nå av kommuniserer dere her. Noen få elever mangler fødselsnummer og ligger ikke inne ennå. De kan fortsette å bruke Transponder SMS til vi har fått lagt inn brukere manuelt. Dere vil da få en egen påloggingsinfo om dette. 

Her kan dere se en kjapp gjennomgang av meldingsboka og funksjonene her. Hvis du skal sende melding på flere barn trykker du på plusstegnet og huker av alle barna du vil sende en melding på. (Dette har jeg glemt å forklare i videoen). Lykke til!

Ta kontakt med meg på jorunn.overland@tinn.kommune.no og jeg hjelper gjerne dersom noe er uklart. 

Hilsen Jorunn

 Vi skal i disse dager i gang med kartleggingsundersøkelse om elevenes læring blant foreldre, elever og foresatte. For at denne skal være valid, er det viktig at alle som har mulighet kan være med å svare på denne. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å jobbe med de riktige fokusområdene i årene fremover. Det er tidligere sendt ut et samtykkeskjema som dere skulle svare på. Vi mangler fortsatt noen besvarelser, men det er mange som har sagt ja til å delta og det er veldig flott. Vi kommer til å dele ut passord til de foresatte som har sagt de skal svare på undersøkelsen. Alle besvarelser er anonyme. Elevene gjennomfører undersøkelsen digitalt her på skolen. For de minste elevene er undersøkelsen illustrert, slik at leseferdigheter ikke skal spille noen rolle. Undersøkelsen er dessverre kun på norsk, så dersom du har vansker med å forstå spørsmålene anbefaler vi at du ikke svarer på undersøkelsen. 

Elevpålogging 1.-4.trinn

Elevpålogging 5.-7.trinn

Foreldrepålogging

Ansattepålogging

 

 Lus

Det er rapportert flere tilfeller av lus på skolene i Tinn.  Vi anbefaler at alle tar en grundig sjekk på seg selv og sine barn for å begrense spredning. Finner dere lus må dette behandles. Vi ønsker også å få beskjed på skolen.

Les mer om lus og behandling her:

bokmål

somali

arabisk

tigrinja

 


En del elever ved skolen har nå fått tilgang til Norsk Lydbok bibliotek. Dette er en gratis ressurs som kun gis ut til elever med lesevansker/dysleski, ADHD, syn- og hørselsnedsettelser osv. Det sendes hjem eget informasjonsskriv til de elevene dette gjelder. Vi anbefaler at alle elever får mulighet for å bruke appen også hjemme. Dette fungerer på samme måte som å låne på bibloteket og utlån gjelder i 28 dager. Her er det mengder av fine barnebøker med lydstøtte som elevene kan ha glede av i hverdagen.  

Se denne liten filmsnutten om hvordan du bruker appen. 

Les ellers mer om ressursen på www.nlb.no