Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Årsplaner og periodeplaner

På Rjukan barneskole har vi delt skoleåret vårt inn i perioder

På Rjukan barneskole har vi delt inn i skoleåret vårt inn i perioder, hvor vi blant annet tar utgangspunkt i de tverrfaglige tema. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Tinn er en verdensarv kommune, og skolen motto er med hodet i fremtiden og røttene i verdensarven. Av den grunn har vi også lagt inn en periode hvor vi fokuserer på verdensarv på timeplanen. Dette skjer i samarbeid med NIA og andre lokale bedrifter. Vi har et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap med tema som legges inn i periodene.

Folkehelse og livsmestring 

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Demokrati og medborgerskap 

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk

Bærekraftig utvikling 
Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Verdensarv 
For å være verdig å bli sett på som verdensarv må noe være av «fremstående universell verdi». Det må «representere et mesterverk av menneskelig kreativ genialitet», og det må «berøre eller være direkte knyttet til hendelser av universell betydning».  
Industristedene Rjukan og Notodden ble skrevet inn på UNESCOs prestisjetunge verdensarvliste for snart fem år siden. Verdensarvstatusen innebærer at industribyene Rjukan og Notodden har en universell, enestående verdi, og er umistelige for menneskeheten. Fire komponenter ligger til grunn for at Rjukan og Notodden ble tatt opp på listen over kulturarvsteder, og i det videre blir dette kalt grunnpilarer.  
Disse er:  
1. Kraftproduksjon. 
2. Industri 
3. Transport  
4.Bysamfunn.