Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Når skal barna være hjemme ved sykdom?

 

Når skal barna holdes hjemme ved sykdom? 

Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra skolen i en periode. En del foreldre lurer på retningslinjene når barn er syke eller det oppdages lus. Erfaringer viser at strenge regler for å holde syke barn ute fra barnehage/skole har begrenset effekt på spredningen av smitte. Det kan blant annet skyldes at sykdommer er smittsomme før tegnene på sykdom vises. Likevel bør syke barn i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre spredning av smitte til andre barn. Skolen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og her følger en oversikt over hva de anbefaler. Her følger en liten oversikt over de vanligste sykdommene og retningslinjer for disse:

Almenntilstand

Det er i hovedsak almenntilstanden som må vektlegges om barnet skal på skolen eller ikke. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i skolen, og barnet bør være feberfri. Ved mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til skolen. Dette gjelder for eksempel ved brennkopper. I slike tilfelle må det gjøres et skjønn av behandlende lege eller av foreldrene.

Feber

Feberbarns normale temperatur kan variere. Mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til barnet er feberfri.

Diare med eller uten oppkast, og Noro-virus 

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra skolen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Ved en NORO-infeksjon er smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til skolen. 

Øyekatar

Det er ikke grunnlag for å anbefale at skolebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på øyekatarr skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i på skolen dagen etter igangsatt behandling. Symptomer

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Ved forkjølelse eller influensasymptomer kan barnet kan gå tilbake til skolen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. Råd om forebygging og håndtering av influensa. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste. 

Ørebetennelse

Barnet kan tilbake til skolen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll, Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Lus

Hvis det oppdages hodelus hos eleven, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Det er viktig at lusekur gjennomførs umiddeltbart. Barnet kan fortsette på skolen som normalt etter så raskt som mulig ha begynt på lusekur. det er viktig å gjennomføre behandlingen som anbefalt, for å hindre smitte. Les mer om dette her

Vannkopper

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Å bli frisk nok etter vannkopper kan ta lang tid. Selv om det  er bedre å få vannkopper som barn enn som voksen bør man ikke tilrettelegge for smitte. En del barn og voksne med nedsatt immunforsvar og nyfødte kan utvikle et svært alvorlig sykdomsforløp med høy dødlighet.

Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter igangsatt behandling, og barnet bør derfor holdes hjemme fra skolen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.Kikhoste - helsenorge.no

EHEC-infeksjon (E.COLI)

Barn som har fått påvist E.coli-infeksjonen (EHEC) skal ha fem negative kontrollprøver før barnet kan vende tilbake til skolen. Barn som har et husstandsmedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon holdes borte fra skolen til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet.

Kusma

Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan vende tilbake til skolen ni dager etter at hevelsen inntrer. Dersom alle de andre barna er vaksinert, avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til skolen.

Røde hunder

Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett. Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er rubella.  

Mark (barnemark), spolmark eller ringorm

Barnet kan vende tilbake til skolen etter igangsatt behandling.

Skabb

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt. 

Meningokokk (SMITTSOM HJERNEHINNEBETNENNELSE)

Barnet kan vende tilbake barnehagen når sykdommen er over. Søsken av et barn med meningokokksykdom bør regnes som mulig smittet med meningokokkbakterie og bør for sin egen skyld være hjemme til observasjon noen dager fra barnehage/skole etter igangsatt bærerbehandling.

Meslinger

Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden ellers er god.

Kilde: NHH og Folkehelseinstituttet.