Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Alle med

Et satsingsområde for skolene i Tinn er Alle med. Det vi si at skolen vår har et særlig fokus på inkludering og bedre tilpasset opplæring for alle elever, og deltar i et utviklingsarbeid sammen med alle skolene i Kongsbergregionen. Dette i et samarbeid med HINN og USN. 

Den overordnede målsettingen er følgende:

  • At alle barn og unge opplever mestring hver dag
  • Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring
  • Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste
  • Alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet