Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Det er 19 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Datatekniske hjelpemiddel for elever med lese og skrivevansker

Mange elever har utfordringer med lesing og skriving i løpet av skolegangen. Hos 3 til 5 % av elevene skyldes disse vanskene dysleksi. Vi på skolen jobber kontinuerlig med å gi alle elever et best mulig læringsutbytte, og mange elever med dysleksi har god nytte av datatekniske hjelpemidler.

Skolen sørger for opplæring av elever og lærere, slik at elevene lærer hvordan de kan nyttiggjøre seg av Ipad eller PC som hjelpemiddel i lesing og skriving på skolen og hjemme. For elevene på barnetrinnet benytter vi IPad og Into-Words. Mer informasjon om Into-Words, samt opplæringsvideoer finner du i vedlagt dokumentet.  

Alle elever med dysleksi får utdelt et tiltakskort på skolen, hvor elevens rettigheter er skrevet ned. Alle elever med dysleksi har en egen individuell plan som skal sikre at opplæring og rettigheter er i henhold til Tinn kommunes plan for elever med dysleksi. 

Hvordan kan jeg søke om datatekniske hjelpemidler for mitt barn? 

Dysleksi Norge har samlet informasjon om hvordan søke om datatekniske hjelpemidler for elever med lese og skrivevansker her. Skolen kan bistå dere foreldre med søknad om ønskelig.

Ønsker du lydbøker?

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. 

Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos Statped skolelydbok. Når du er registrert hos Statped, kan du også låne bøker fra NLBs boksamling med samme lånenummer og PIN-kode.

Foreldre som selv vil melde inn barnet som lånere hos NLB, gjør det på NBL sin hjemmeside. Skolebarn skal bare meldes inn ett sted, men kan låne skjønnlitteratur og skolebøker både hos NLB og Statped skolelydbok. Ta gjerne kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse hvis du som foreldre til et barn med lese og skrivevansker, ønsker bistand til søknad om datatekniske hjelpemidler eller lydbøker.