Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljø - elevenes rettigheter

Retten til et godt skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Det kan være ulike grunner til at barnet ditt ikke trives på skolen. Krenkelser som mobbing og plaging kan være en av dem. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

-Si ifra til rektor
-Undersøke det som har skjedd
-Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. --Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

På siden Null mobbing, kan du som foreldre og elev finne informasjon om krenkelser som mobbing, og om hvilke rettigheter du har.

 

Du har rett til å klage

Sammen med lovparagrafene 11-1a og 11-5a gir kapittel 9A elever og foreldre rett til medbestemmelse i skolemiljøforhold, og rett til å klage når henvendelser til skolen ikke blir tatt på alvor. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold. Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren. 
Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen. Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor, og saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå. Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren. Du må ta kontakt med statsforvalteren i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev. Informasjon om hvordan du går frem finner du her.

Olweusprogrammet mot mobbing

Tinn kommune har valgt at skolene blant annet skal jobbe aktivt og systematisk mot mobbing gjennom Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Rjukan barneskole er en sertifisert Olweusskole, og har tatt i bruk Olweusprogrammets system for kvalitetssikring. Skolen har årlig oppfølging av Olweusinstruktør, og vi er en sertifisert Olweusskole. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskaplig dokumentert effekt til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer. Programmet har tiltak på individ, gruppe og skolenivå. Her kan du lese mer om Olweusprogrammet 

Fysisk skolemiljø

Skolene må også informere om elevenes rett til et godt fysisk skolemiljø. Se opplæringsloven § 9 A-7.