Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hvordan kan teknologi understøtte læring?

Dette skoleåret er et av skolens satsingsområder hvordan digitalisering kan understøtte læring for elevene våre. 

I overordnet del av lærerplanen står det at «Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid» (Kunnskapsdepartementet, 2017). Rjukan barneskoles visjon er "Føttene i verdensarven, og hodet i framtida!». 

I LK 20 finner vi grunnleggende kompetanser i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter, regning og digital kompetanse. Vår forståelse er at grunnleggende digitale ferdigheter griper inn i alle de andre grunnleggende ferdighetene. Vi legger til en grunn en bred forståelse av digital kompetanse, som også inkluderer digital dømmekraft.  

Digital kompetanse er evnen til å forholde seg til og bruke digitale verktøy og medier på en trygg, kritisk og kreativ måte. Digital kompetanse handler både om kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det handler også om å kunne utføre praktiske oppgaver, kommunisere, innhente eller behandle informasjon. Digital dømmekraft, slik som personvern, kildekritikk og informasjonssikkerhet, er også en viktig del av den digitale kompetansen (Meld. St. 23 (2012–2013), s. 18).

I skolen vil dette handle om å gi elevene både kunnskap om teknologi, samt ferdigheter i å bruke digitale verktøy og holdninger som er nødvendige for å kunne kommunisere, innhente eller behandle informasjon på internett. 

Digital dømmekraft er med det en viktig del av elevenes digitale kompetanse


Digital dømmekraft kan handle om å kunne bruke digitale verktøy og medier på en trygg måte for seg selv og andre, og ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett. Eleven våre må også kunne forholde seg til at de digitale mulighetene, men også utfordringene som er i stadig endring. Kunstig intelligens er et eksempel på dette.