Våre ansatte

Her er vi som jobber på Kringsjå skole.
Anette Gausdal
Inspektør
Sosiallærer
Telefon: 38006060
Anita Bjelland
Kontorleder
Telefon: 38006060
Anita Iren Bjerke
Kontaktlærer, 7. trinn
Telefon: 38006060
Anne Marie Rasmussen
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Bente Tønnessen
Fagarbeider (Permisjon)
Telefon: 38006060
Bjørnar Bøe Viken
Timelærer
Telefon: 38006060
Bjørn Marius Kristiansen
Kontaktlærer, 6. trinn
Telefon: 38006060
Elin Sodefjed
Kontaktlærer, 3. trinn
Telefon: 38006060
Gunn Eriksen Sæbø
Timelærer
Telefon: 38006060
Hanne Therese Ekra
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 38006060
Hege Molberg
Fagarbeider (Permisjon)
Telefon: 38006060
Henrik Ringereide
Kontaktlærer, 6. trinn
Telefon: 38006060
Hilde Frustøl
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Hilde Sagen Heggheim
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 38006060
Håvard Glende
Timelærer (Permisjon)
Telefon: 38006060
Ida Haaversen
Fagarbeider (Permisjon)
Telefon: 38006060
Jan Erik Larsson
Kontaktlærer, 4. trinn
Verneombud
Telefon: 38006060
Janne Epland
Kontaktlærer, 5. trinn
Telefon: 38006060
Janne Rødal
Timelærer
Spes.ped.koordinator
Telefon: 38006060
Jorunn Gundrosen
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Kari-Anne E. Salvesen
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Karine Tønnessen
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Karsten Tønnessen
Timelærer (Permisjon)
Ketil Thomassen
SFO-leder
Telefon: 90759781
Kirsti Bogstrand Atter
Timelærer
Telefon: 38006060
Marcela S. Høgstøl
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Margrethe Sødal Riiser
Kontaktlærer, 5. trinn
Telefon: 38006060
Marit H. Glad
Helsesykepleier
Telefon: 92850437
Marit Norby
Kontaktlærer, 4. trinn
Telefon: 38006060
Marius Brodin
Kontaktlærer, 7. trinn
Telefon: 38006060
May-Britt Friberg Vika
Assistent
Telefon: 38006060
Mette Natvig
Timelærer
Telefon: 38006060
Oddbjørn S. Egeland
Rektor
Telefon: 46419699
Per J. Kristensen
Vaktmester
Telefon: 90988589
Sandra Lystvet
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Sigrun Anna Lomeland
Kontaktlærer, 1. trinn
Telefon: 38006060
Stian Odland
Timelærer
Telefon: 38006060
Therese Abelsnes
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38006060
Tommy Eikvang Mørk
Fagarbeider
Telefon: 38006060
Tone Haagensen
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 38006060
Trygve Sødal Grana
Timelærer (Permisjon)
Telefon: 38006060