Gjensidige forventninger

På Kringsjå skole vet vi at et godt samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for å få til et godt læringsmiljø. Allerede før barnet starter på skolen har foreldre store muligheter til å påvirke hvilke forutsetninger barnet har i møtet med skolen.

Den innsatsen foreldrene legger ned i barnets utvikling og sosial samhandling, danner grunnlaget for hvordan barnet vil klare seg som elev på skolen. 

Relatert sak: Bokvante barn er bedre i språk, kommunikasjon og matte

Når vi tar i mot barn som elever på skolen har foreldrene, og gjerne barnehagen, vært med på å gi barna gode opplevelser slik at de møter skolen med store forventninger. På skolen ønsker vi at barna skal oppleve et læringsmiljø som er preget av trygghet og trivsel. Vi gjør vårt ytterste for at hvert enkelt barn får utfordringer som fører til læring. Læring handler ikke bare om fag, men også om å utvikle seg som menneske i et sosialt samspill med andre barn og voksne.   

Relatert sak: Slik gjør vi det på Kringsjå

For å nå målene i læreplanen må alle bidra. Hvis vi skal kunne samarbeide godt, krever det at vi har klare forventninger til hverandre. Vi må vite at alle tar ansvar og være gode på å kommunisere med hverandre - også når vi trenger hjelp, eller må si i fra når ikke alt er som det bør være.

Relatert video: FUG om forventninger

Elevrådet, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), skolens styre, lærerne og skolens ledelse har i samarbeid utarbeidet et dokument som klargjør noen forventninger vi bør ha til hverandre. Vi ber om at alle med tilknytning til Kringsjå skole gjør seg kjent med innholdet i dokumentet. Ta gjerne vare på det og heng det opp hjemme på et synlig sted. Vi har forventninger til deg som forelder og til ditt barn - og du kan ha forventninger til oss som jobber på Kringsjå skole.

 

---

Photo by Jess Bailey on Unsplash