Ordensregler

Kringsjå skole er et godt sted å være og å lære
fordi vi tar ansvar for hverandre og for skolen vår.

Skolen har nulltoleranse for mobbing, rasisme og vold.  

Vi skal:

 • Være høflige, ærlige og vise respekt for hverandre.
 • Møte presis til timene.
 • Ha orden i skolesakene og levere hjemmearbeid til rett tid.
 • Private mobiltelefoner/digitale enheter skrus av og legges i sekken i skoletiden.
 • Skolens iPad/Chromebook brukes til skolearbeid, slik lærer bestemmer.
 • Holde oss innenfor område fastsatt av skolen og ikke drive med farlig lek.
 • Holde skolens område rent og ordentlig og behandle skolens og andres eiendom med forsiktighet.
 • Ikke ha med eller bruke tobakk, sigaretter eller andre rusmidler på skolen.
 • Bare ha med godterier når lærer har gitt tillatelse.

 Brudd på regler kan føre til:

 • Tilsnakk fra skolens personale
 • Bli fratatt privat mobil eller iPad/Chromebook
 • Melding/telefon hjem
 • Bortvising

Det understrekes av skolens regler er en skoletilpasset og forenklet versjon av felles ordensreglement for grunnskolene i Kristiansand. Samarbeidsutvalget har også vedtatt en forskrift om lokalt ordensreglement som utfyller det sentrale reglementet og utdyper noen lokale bestemmelser.

 

---

Photo by Hannah Busing on Unsplash