Fra Samarbeidsutvalg og FAU

Vi foresatte er velkomne og viktige samarbeidspartnere for skolen for at skolemiljøet skal være godt. Ved å vise interesse for hva som skjer på skolen, bry oss om det sosiale samspillet på trinnet, og stille krav til barnas oppførsel og samhandling med andre elever og lærere, bidrar vi positivt for alles (også lærernes) trivsel på skolen. Det har mye å si for barnas læring og utbytte av skolegangen.

Et godt og tillitsfullt forhold mellom skolen og foresatte er viktig.
En inkluderende skole der foreldreinitiativ ønskes velkommen. Et godt samarbeid mellom skolen, foreldrekontakter, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og velfungerende informasjonskanaler (for eksempel skolens nettside) bidrar til dette. Det gode samarbeidet avhenger imidlertid av at vi foresatte tar ansvar og bidrar med engasjement og positiv interesse.

  • Følg derfor med på skolens nettside ved å abonnere på nyheter, og følg skolen i sosiale medier.
  • Engasjér deg som foreldrekontakt.
  • Vær raus med positiv respons til lærerne, de er viktige personer for barna våre!
  • Gi konstruktive innspill til lærere og foreldrekontakter hvis dere har gode ideer i forhold til skolehverdagen, sosiale tiltak eller annet, og bidra positivt på foreldremøtene.
  • Benytt anledningen til å bli litt kjent med andre barns foreldre når dere for eksempel skal planlegge juleavslutning, felles bursdager eller andre sosiale arrangementer for elevene.

Kringsjå skole er på mange måter en unik skole med alle forutsetninger for at ditt/dine og andres barn skal få gode år og en utbytterik skolegang. Velkommen til å delta med positivt engasjement sammen med alle foresatte for å bidra til dette!

---

Photo by Vardan Papikyan on Unsplash