Om lekser og frivillig leksehjelp

Foreldres engasjement bedrer barnas skoleprestasjoner

Fra tid til annen dukker den store leksedebatten opp i media. Hverdagen kan være travel, så det er viktig å finne den rette balansen i aktivitetsnivå. Det kan være fristende som foresatt å ønske seg fri fra elevenes hjemmearbeid - leksene. Vi  ønsker derfor å klargjøre hvorfor lekser er en del av skolearbeidet til elever ved Kringsjå skole.

Det er helt tydelig at foreldres engasjement og innsats er en av nøkkelfaktorene til at barna deres gjør det såpass godt på skolen, sier skoleforsker Thomas Nordahl.

Skoleforskning har vist at elever som får leksehjelp og støtte av foreldrene, gjør det bedre på skolen. Vi oppfordrer derfor i forventningsplakaten foresatte til å hjelpe barnet med hjemmearbeidet etter beste evne. Foreldrenes innsats er viktigere enn deres utdanningsnivå.

 

Aktuelt: Forventningsplakaten

 

På Kringsjå skole gjør vi vårt beste for å informere dere foresatte om betydningen av den innsatsen dere legger ned. Vi ønsker en god dialog med hjemmene. Vår erfaring er at når vi lykkes med dette så stiller foreldrene opp.

Når du hjelper ditt barn med leksene ønsker vi at du:

  • Spør barnet hvordan skoledagen har vært. Trivsel er viktig for at kreftene kan kanaliseres der de skal.
  • Spør hva barnet har lært i dag. Du signaliserer da interesse og at det er viktig for barnet å følge godt med.
  • Forventer av barnet at leksearbeidet skal gjøres. Du sier med dette at skolearbeid er viktig.
  • Forventer arbeidsinnsats fra barnet. Barn ønsker normalt å innfri de forventningene foreldre stiller til dem.
  • Hjelper barnet med å finne riktig tid og sted for leksene. Gode arbeidsvaner og utholdenhet er viktig for læringsutbyttet.
  • Snakker med kontaktlærer om leksene hvis innhold og mengde blir en utfordring. Leksenes funksjon er å gi viktig repetisjon.

 

Les ogsåSlik hjelper du barna med leksene 

 

Frivillig leksehjelp
Elever på 3.-7. trinn har tilbud om leksehjelp etter skoletid 2 dager i uka. Tilbudet er frivillig, men ikke slik at en kan komme og gå som det passer. Det betyr at ønsker du leksehjelp for ditt barn, må barnet følge tilbudet fast inntil du som foresatt ev. ikke ønsker at barnet skal delta videre.

I og med at leksehjelp er et frivillig tilbud, vil det ikke bli satt opp ekstra transport etter leksehjelp for de som ellers har krav på det. Når det gjelder betaling på SFO for de med full plass, vil summen bli noe justert for de som velger leksehjelp.

Ordet lekser er et vidt begrep. For mange er det å gjøre lekser sammen med barna en god opplevelse. Barnet får en tettere oppfølging når skole og hjem samarbeider, noe som betyr mye for læringen. Dette tilbudet vil ikke erstatte foreldrenes innsats, men det vil forhåpentligvis være et supplement. Det er samtidig viktig å presisere at dere som foreldrene selvsagt har et ansvar for å sjekke at forventet arbeid er gjort. Leselekser er svært viktige de første årene, så på dette området er dere svært sentrale.

På Kringsjå skole gis det tilbud om frivillig leksehjelp rett etter ordinær skoletid. Leksehjelp foregår på tirsdager og torsdager fra kl. 1400 til 1430.