Samarbeidsutvalget (SU)

Å sitte i skolens samarbeidsutvalg (SU) er en spennende utfordring for deg som er interessert i å bidra til en best mulig skole. Det avholdes 3-4 styremøter i halvåret. 

Samarbeidsutvalget består av: 2 foreldre, 3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet +1 fra andre ansatte), 1 representant oppnevnt av kommunen (politiker), 2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett) og rektor.

 

Samarbeidsutvalget 2023-2024:

Ingrid Tømmerstø Wangensteen (foreldrerepresentant)
Jens A. Hagen (foreldrerepresentant / FAU-leder)
Ragnhild Wennberg / Ida Hirst (politisk representant)
Jan Erik Larsson (lærerrepresentant) / Hanne T. Ekra (vara)
Sigrun A. Lomeland (lærerrepresentant) / Henrik Ringereide (vara)
Karine Tønnessen (andre ansatte)
Sebastian, 7. trinn (elevrepresentant)
NN, 6. trinn (elevrepresentant)
Oddbjørn S. Egeland (rektor)

Skolemiljøutvalget 2022-2023:

Medlemmene i SU utgjør SMU, sammen med de 2 ekstra foreldrerepresentantene:

Marte Tuseth og Christine Kohl-Larsen