Fra skoleledelsen

Trygghet - Trivsel - Læring

Vi som arbeider på Kringsjå skole ønsker dere velkommen og håper dere vil oppleve at barna deres trives på skolen. Vi ønsker å møte hverandre med raushet, omsorg og respekt. Hver dag står vi på for å tilby barna et utviklende læringsmiljø. Vi legger til rette for aktiviteter der barna lærer å samarbeide og å forholde seg til hverandre på en positiv måte. Vi har forventninger til hver enkelt elev, til deg som foresatt og du skal kunne ha forventninger til oss som jobber på skolen. Vi står på for å tilby en undervisning som gir hver enkelt elev både faglig og sosial utvikling.

Et godt sted å være og å lære
fordi vi tar vare på hverandre og skolen vår

Du er enda viktigere enn du tror
Vi ønsker å understreke at skolen ønsker engasjerte og aktive foresatte. Sammen kan utvikle en best mulig skole for elevene. Et godt samarbeid er avhengig av at vi lytter til hverandre. Dere som foresatte kjenner egne barn best, mens vi på skolen ser samspillet mellom barna her på skolen, og kan veilede i forhold til faglig nivå og utvikling.

Foresattes verdier, holdninger og væremåte er med på å prege barns syn skolen og barnets rolle som elev. Dere er rollemodeller for barna og er nøkkelpersoner i forhold til om barnet utvikler et positivt inntrykk av skolen som læringsarena. Læringsarbeid er krevende, men arbeidet går lettere med oppmuntring fra deg som voksen. Vi ber deg tydelig formidle til barnet at skolearbeid er viktig.

Få innblikk i skolesamfunnet
Foresatte er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss og å besøke skolen. Vi har jevnlig fellessamlinger der elevene trinnvis fremfører for hverandre. Det er bare hyggelig hvis foresatte har tid og anledning til å komme innom og overvære opptredener. Kan du tenke deg et mer forpliktende engasjement i skolesamfunnet ser vi gjerne at du bidrar som trinnkontakt eller foreldrerepresentant i skolens styre.

La informasjon bli kommunikasjon
Vi gjør så godt vi kan for å informere deg som foresatt via ukebrev, skolens nettside og vår facebookside. Du kan være med på å gjøre vår informasjon til kommunikasjon ved at du skriver under på ukebrev der det etterspørres, og ved å abonnere på nyheter fra skolens nettside. Er du på facebook blir vi glade om du liker facebooksiden vår og liker/kommenterer saker vi publiserer. Vi har også en profil på instagram der vi viser fram bilder fra den flotte skolen vår.