Lesing og skolebibliotek

«Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen», Joseph Addison 

Biblioteket er skolens hjerte
Med dette i tankene er derfor biblioteket skolens hjerte. Det ligger sentralt i bygget og er lett tilgjengelig for alle som vil besøke det. Alle elever er innom biblioteket minst én gang pr. uke. Der leser elevene selv eller blir lest for av en voksen, de anbefaler bøker til hverandre og lærer om ulike forfattere m.m.

Alle barn liker å bli lest for. Da har man gode opplevelser sammen, kan dele sorger og gleder og se fram til neste lesestund der man får vite hvordan historien i boken utvikler seg og til syvende og sist -  hvordan alt ender. Bokhyllene er fulle av bøker fra flere år tilbake, man kan se på noen av bøkene at de er godt slitt, og disse står sammen med ganske nye bøker som fremdeles er litt stive i permene.

Skolen har de siste årene satset stort på å fornye boksamlingen. Vi har et godt utvalg med nye, aktuelle og populære bøker. Boksamlingen skal være levende og inspirere til lesing for alle.

Lånekort

 Alle elever ved skolene i Kristiansand får lånekort. Dette er et nasjonalt lånekort som også kan brukes ved alle offentlige biblioteker i Norge (foresatte kan reserve seg mot dette). Vi oppfordrer alle elever til å ha med seg lånekortet på skolen slik at de kan bruke dette når de låner bøker i biblioteket vårt på skolen. Hvis eleven mister kortet, må dette meldes til skolebibliotekaren så snart som mulig slik at det kan bestilles et nytt. For å finne ut hva du har lånt, må du logge deg inn lånekortnummeret og pinkode på https://krsbib.no/.

Bibliotekprosjekter

 Skolebiblioteksansvarlig presenterer nye bøker ca. to ganger i året. Da samles 1.-4.trinn og 5.-7.trinn i amfiet, der skolebiblioteksansvarlig viser smakebiter av de nye bøkene, og av og til noen gamle. Dette er veldig populært, og vises ved at de fleste bøkene som blir presentert, rives ut av hyllene dagene etter. 

Det arrangeres også en bibliotekkonkurranse hver måned. Elevene svarer på noen spørsmål som ligger på biblioteket, legger dem i en innsamlingsboks, så trekkes det to vinnere i slutten av hver måned. Premie vanker til vinnerne.

Lesestimulering
Hvert år arrangerer skolen lesestimulerende tiltak med høytlesingsuke og lesekurs. I høytlesingsuken er elevene delt inn i eksempelvis 1.- 4. trinn og 5. - 7. trinn, der trinnene er blandet innenfor disse inndelingene. Elevene velger bøker individuelt fra et utvalg bøker, og blandes så med de andre elevene som har gjort samme bokvalg. Gjennom høytlesingsuken er målet at elevene skal få en fellesskapsopplevelse der boken forener interesser på tvers av alder. Lesekursene gjennomføres for alle trinn på skolen, hver høst og hver vår. Lesekursene er basert på helhetslesingsmetoden av Jørgen Frost og Vigdis Refsahl. På mellomtrinnet er det også en uke med leseprosjektet "Grip boka". Elevene deles inn i grupper trinnvis, og får utdelt en bok de skal lese, lage resymé av og ellers jobbe med teksten. Hver gruppe har forskjellige bøker tilpasset elevene.

Bokhyllene venter på besøk

 Når elevene har lest selv eller blitt lest for, finner de gjerne en eller flere bøker de kan låne med seg. Alle elever har en hyllebok i klasserommet
som de leser i det første kvarteret hver morgen, eller når det ellers passer inn i skolehverdagen. Denne kan lånes på biblioteket. De kan også låne med seg bøker hjem, eller de kan bruke lånekortet de har fått via Kristiansand folkebibliotek til å låne bøker der. De aller fleste bøkene som finnes på skolebiblioteket finnes også på folkebiblioteket, så dersom den mangler i skolebiblioteket, kan skolebibliotekaren se om det er mulig å låne den på folkebiblioteket.

Bøkene er sortert i ulike sjangre etter aldersnivå og tema. Dette kan være:

  • Billedbøker
  • Fort å lese (lettlestbøker)
  • Fantasy
  • Spenning
  • Grøss
  • Vennskap og kjærlighet
  • Tegneserier
  • Fagbøker m.m.

"En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe å sprette på", Tor Åge Bringsværd.