Skoleskyss

Hovedregelen er at elever som bor lenger borte fra skolen enn 4 kilometer, har krav på gratis skyss. (For 6-åringer gjelder 2-kilometersgrense). Gratis skyss får elevene også om de må i båt for å komme på skolen.

Dersom veien kan karakteriseres som "trafikkfarlig", kan foreldrene søke om å få gratis skoleskyss for hele året, eller deler av året, selv om avstanden til skolen er mindre enn 4 km. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolens kontorleder.

Busstider for Ytre Randesund:
Fra Rona/Høvågveien ca. kl. 07.43 om Sommerro - Drange - Eftevåg - Stangenes - Kongshavn - med ankomst skolen ca. kl. 08.08. 

Retur: 
Mandag kl. 14.10 
Tirsdag kl. 14.10  
Onsdag kl. 12.55 og 14.00
Torsdag kl. 12.55 og 14.10 
Fredag kl. 12.55 og 14.10 

Busstider for Tømmerstøområdet: 
Fra Fidjeåsen snuplass til Kringsjå går egen skolebuss, først og fremst for dem som har krav på skyss. Den går fra Fidjeåsen ca. kl. 08.05 mandag til fredag. De yngste elevene med krav på skoleskyss skal prioriteres. Bussen kjører inn til Holte snuplass, snur og tar et nytt stopp ved Fidjeåsen kl. 08.08.

Retur: 
Mandag kl. 14.10
Tirsdag kl. 14.10
Onsdag kl. 12.55 og 13.05
Torsdag kl. 12.55 og 14.00 
Fredag kl. 12.55 og 14.10

Båtrute til Randøyane:
Båtskyss til Randøyane korresponderer med skolebussen.

 

---

Photo by Scott Webb on Unsplash