Samtykke for bilder og video

På Kringsjå skole tar vi bilder og video av barn for å gi foresatte et innblikk i all den flotte læringen og aktivitetene som foregår i skoletiden. For å kunne bruke bilder/video av ditt barn trenger vi samtykke fra deg som foresatt. Samtykkeskjema sendes ut til alle foresatte digitalt. Samtykket du gir gjelder for hele den tiden ditt barn er elev her på skolen, men kan når som helst trekkes tilbake om du ønsker det. 

Vi tar bevisste valg med tanke på hvilke bilder/videoer vi publiserer. Skulle noe bli galt så fjerner vi bildet/videoen snarest mulig. Vi har lang erfaring med bruk av bilder/video og ser tilbake på mange år uten problematiske hendelser. Skulle du ha spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt. 

Hvis du ikke samtykker, så er det viktig at ditt barn vet om og forstår hvorfor lærer ikke tar det med på bilder/video, så ikke barnet tror at det er skolen som lar være å ha det med på bilder/video uten grunn. For at du skal vite litt mer om hva det er du krysser av for i samtykkeerklæringen så forsøker vi her å gi en kort forklaring.

Er det greit at det tas bilder/video av barnet?
Det er en voksen på trinnet, eller skolens ledelse, som tar bilder. Den voksne kjenner ditt barn og tar bilder av barnet i positive sosiale settinger og læringssituasjoner. Bildene slettes når ditt barn ikke lenger er elev på skolen.

Er det greit at bilder/video publiseres på skolens nettside?
Skolens nettside på minskole er vårt ansikt utad. Den flotte aktiviteten elevene er med å vise fram er med på å gi dere foresatte, og ev. andre i familien, et hyggelig kikkhull inn i skolehverdagen. Vi får gode tilbakemeldinger på skolens nettside. Foresatte gir tilbakemeldinger på at den gir et positivt inntrykk, og at man får lyst til at sitt/sine barn skal gå på denne flotte skolen.

Er det greit at bilder/video av barnet publiseres i sosiale medier?
Skolen bruker primært skolens nettside til all publisering. Vi har imidlertid ei facebookside der vi deler lenker til artiklene som ligger publisert på skolens nettside. Det hender at vi legger gode bilder direkte på skolens facebookside. Video lastes opp på skolens YouTube-kanal og bygges derfra inn på skolens nettside. Skolen er i ferd med å ta i bruk instagram for å vise fram de flotte læringsarealene våre. Skolens instagramkonto vil ha fokus på læringsarealer og aktivitet - ikke personer.

Er det greit at bilde av ditt barn henger synlig i fellesareal?
Kringsjå skole har 2 infoskjermer der vi deler bilder fra skolehverdagen - en ved hovedinngang og en på toppen av amfiet utenfor skolebiblioteket. På infoskjermene ruller det fargerike bilder av barn i undervisningssituasjoner og på skolens fantastiske uteområde. Bildene skiftes jevnlig ut.

Er det greit at skolefotograf tar bilde av barnet?
Skolefotograf kommer til skolen hvert år i august/september. Det tas klassebilde av alle trinn og portrettbilde av elever på trinn 1,4 og 7. Ingen er forpliktet til å bestille/kjøpe bildene, men de er til stor nytte for oss som skole. Både vi og dere som foresatte, kan bestille gratis skolekatalog med de nevnte bildene i. De som ønsker kan bestille klassebilder og portrettbilder av egne barn i ulike størrelser.

Er det greit at skolefotograf mottar dine kontaktopplysninger for tilbud om bildepakker?
Vi håper du vil samtykke til at skolen kan formidle din epostadresse til skolefotograf. Du vil da motta et tilbud om å se bildene på nett, og bestille om du skulle ønske det. Skolefotografen gjør jobben gratis for skolen mot at de får komme med et tilbud til dere foresatte.

Er det greit at ditt barn deltar på gruppefoto?
Skolefotografen tar trinnbilde (les klassebilde). Vi håper at alle elever får lov til å bli med på bildet.

 

---

Photo by Julius Drost on Unsplash