Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. På kommunens nettside kan du lese mer om kommunens tilbud og tiltak.

 

---

Photo by Lina Trochez on Unsplash