Læreplanen

Fra skoleåret 2020-2021 skal grunnskolen bruke det nye læreplanverket for grunnskolen.. 

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.