Samarbeid kirke-skole

Kirkevandring på 1. trinn

Julevandringens pedagogiske idé er at barna gjennom deltakelse og opplevelse skal få kjennskap og forståelse for innholdet i den kristne julen. Denne høytiden er et viktig element i vår felles kulturarv.  

I løpet av julevandringen vil både barn og voksne, få tildelt roller og kostymer og være med på hendelsene i julefortellingen. Dette er likevel ikke noe tradisjonelt julespill: elevene skal ikke øve inn roller og replikker på forhånd. Det blir heller ingen som skal se på.  

Vandringen har fire stasjoner:

  1. Innledning. Barna ønskes velkommen. Vi snakker om at vi skal «vandre» langt og «bakover i tiden» for å se hva som skjedde i Betlehem for mer enn 2000 år siden. Vi hører at keiser Augustus sender ut befaling om at alle må dra for å skrives inn i manntall. Barna som vil være Maria, Josef og vismennene får på seg kostymer.
  2. Møte med engelen Gabriel. Gabriel forteller om forventningen til englene. Han får med seg noen barn som vil være engler.
  3. Betlehemsmarken. Noen barn kler seg ut som gjetere. Møte med gjeterne som får høre englene fortelle hva som har skjedd.
  4. Betlehem. Vi kommer til stallen. Hører om at Jesus ble født. Synger et par julesanger: «Et barn er født» og «En stjerne skinner i natt».

Kirkevandring på 2. trinn

Påskevandringen er lagt opp som en vandring med fire poster underveis. Vi har prøvd å finne en sentral linje i fortellingene og har derfor latt flere «sidehistorier» ligge. 

Vandringen starter med en samtale om når og hvor vi befinner oss: Vi er i Jerusalem. Det er påskehøytid i byen. Jesus er blitt voksen, og folk forventer og håper at han skal bli den nye lederen deres.  

Vi vandrer så mellom de ulike postene.

  1. Palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem, folk vifter med palmegreiner og roper Hosianna. Barna er folk i byen som vifter med palmegreiner. Ingen spiller Jesus.
  2. Skjærtorsdag. Vekten legges på vennskap og fellesskap. Jesus vasket disiplenes føtter, enda tjenerne pleide å gjøre det: Gode venner hjelper hverandre. Vi spiser brød og druer mens vi snakker om det siste måltid Jesus hadde med disiplene. Det legges vekt på måltid som fellesskap. Vi hører om disiplene som lover at de vil passe på Jesus når han forteller at han vil bli tatt til fange og dømt til døden.
  3. Langfredag. Vi forteller at Jesus blir tatt til fange, forhørt og dømt til døden. Vi markerer at Jesus dør ved å blåse ut et tent lys og ved å høre sørgmodig musikk.
  4. Påskedag. Vekten på påskevandringen blir lagt på påskedag, på oppstandelsen, gleden og det nye livet. Vi hører om kvinnene som kom til graven, fant den tom og løp for å fortelle det til disiplene. Disiplene får siden treffe Jesus igjen. Barna pynter graven med blomster, mens vi synger: «Dine hender er fulle av blomster». Vi har så en «oppsummering» av dagene vi har gått gjennom og synger så «Påskemorgen».

 

Undervisningstime i kirka på 3. trinn

Tema: Pinse. Dåp. Kirkeåret.  

Pinse: Hovedfokus i timen blir lagt på pinsen. Vi snakker da om at den kristne kirke har tre store høytider: Jul, påske og pinse. I denne undervisningstimen hører vi fortellingen om pinse og plasserer pinsehøytiden på kalenderen i forhold til de to andre høytidene. Pinsen regnes som kirkens bursdag, da det var fra denne dagen at fortellingen om Jesus spredde seg utover på mange språk og til mange folkeslag. Denne dagen ble mer enn 3000 mennesker døpt.

Dåp: Vi samtaler om ulike dåpsskikker som at man kan bli døpt som barn, ungdom eller som voksen. Vi hører her om at noen får vann på hodet mens i andre kirker døpes man ved å dukkes helt under vann. Vi snakker også om at noen ikke er døpt av ulike grunner.

Kirkeåret: Helt kort snakker vi om at de ulike søndagene i året har ulikt preg. Vi synger julesanger ved juletider og påskesanger ved påsketider. Hver søndag har også sin farge som forteller noe om dagens preg. Det er 4 farger som brukes; lilla, hvit, grønn og rød.

 

Undervisningstime i kirka på 4. trinn

Tema: Kirkehuset, kirkerommet og kristne symboler

Timen starter på kirkebakken der vi ser på kirken og samtaler om hva som gjør at vi ser at dette er en kirke. Inne i kirken lærer vi om de ulike rommene og delene i kirken: Våpenhus, kirkerommet med skipet, koret og alteret og sakristiet. Dersom det er tid på slutten av timen tar vi en tur i tårnet. Vi snakker kort om interiøret i kirken.

Nesten alt som er til pynt eller utsmykking i kirkerommet har en symbolsk betydning.  I gamle dager da nesten ingen hadde Bibel hjemme, var bildene og symbolene i kirken en hjelp til å huske fortellingene som de hørte i gudstjenesten. Vi snakker om noen av de vanligste kristne symbolene, betydningen av dem og hvilken vi kan se i denne kirken.

 

Gudstjeneste i skoletiden eller verdisamling på skolen før jul

Kringsjå skole har tradisjon for før jul å delta på gudstjeneste i skoletiden. Dette gjør vi som en del av den generelle kultur- og tradisjonsformidlingen. Regler for gudstjenester i skoletiden er hjemlet i §1-1 i Opplæringsloven. Gudstjenesten gjennomføres i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene. Foresatte må melde sitt barn på gudstjeneste i Randesund kirke eller på livssynsnøytral verdisamling på skolen når det kommer brev om dette. Verdisamlingen er et likeverdig tilbud til gudstjenesten. Begge arrangementene foregår samtidig siste skoledag før jul fra morgenen av.

Det er kirkens ansatte som har hovedansvaret for gudstjenesten. Planleggingen skjer i samarbeid med skolen. I gudstjenesten deltar elever på 4. trinn aktivt med opplesning, sang og dramatisering av julefortellingen.Etter gudstjenesten returnerer elevene til skolen hvor det blir tradisjonell gang rundt juletre med sang. Verdisamlingen foregår på skolen og ledes av en av skolens lærere. Samlingen inneholder tilsvarende elementer som gudstjenesten.

Etter arrangementene samles alle elevene ute i skolegården. Der serverer elever på 6. trinn risgrøt og saft. Avslutning av skoledagen foregår trinnvis med litt rydding i læringsarealene og hygge.

---
Aktuelle lenker:
Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
Gudstjenester i skoletiden