Sosial handlingsplan

Kringsjå skole er et godt sted å være og å lære - fordi vi tar ansvar for hverandre og for skolen vår.  

Over ser du Kringsjå skole sin visjon. Visjonen oppsummerer med få ord det vi på skolen ønsker å få til hver eneste dag. Uansett om en er barn eller voksen, elev eller ansatt, ønsker vi å møte hverandre med respekt og starte dagen med et smil.

I et læringsmiljø med mer enn 200 barn vil det alltid være noen utfordringer, men vi er svært glade for alle de gode tilbakemeldingene vi får fra elevene våre, de foresatte, besteforeldre og tidligere elever.

Den sosiale handlingsplanen for Kringsjå skole forteller hvordan skolen jobber med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Det er en felles forpliktelse for alle som jobber på Kringsjå, at alle barna på skolen sikres opplæring og trening i sosial kompetanse. Vi tror at gode fellesopplevelser er noe som binder oss tettere sammen. Vi er rause med ros!

Vi ønsker at barna skal kunne gjøre egne erfaringer i et trygt skolemiljø. Barn som føler ansvar, tenker over konsekvensen av sine handlinger. Når barn føler ansvar, blir de ikke likegyldige. Å bekjempe likegyldigheten er en forutsetning for å fremme trygghet, trivsel og tilhørighet. Den sosiale læreplanen viser også at de foresatte er en del av skolemiljøet.