Slik gjør vi det på Kringsjå

Kringsjå skole er en grunnskole i bydelen Randesund i Kristiansand kommune. Skolen har rundt 250 elever på 1.-7. trinn. Vi avgir elever til Holte skole (8.-10.). Skolen vår ligger naturskjønt til med flotte uteområder og nærhet til både skog, fjell, vann og sjø. Skolens nærområde brukes aktivt i undervisningen gjennom hele året.

Skal du flytte til Kristiansand kan det være interessant for deg å ta en titt på siden ny i Kristiansand for å bli kjent med hva byen har å by på. Skolen har også en egen side om aktiviteter i nærmiljøet.

En variert og spennende skoledag
Skoledagen starter normalt sett kl. 08.30 og varer til kl. 14.00. De minste elevene har noe kortere skoledag. Hver skoledag starter med morgensamling. På mellomtrinnet starter elevene skoledagen med en 15 minutters lesestund før de samles og går i gang med annet faglig program. 

Første økt varer i 75 minutter, ellers er alle økter på 60 minutter. Det er 15 minutters friminutt mellom økt 1 og 2 og 3 og 4. Midt på dagen mellom økt 2 og 3 er det langfri på 45 minutter. Langfri starter fra rundt kl. 11.00 og innledes med skolemåltidet.

Tilbud etter endt skoledag
Etter skoletid er det tilbud om frivillig leksehjelp for elever på 3.-7 trinn to dager i uka. Elever på 5.og 6. trinn har fysisk aktivitet rett etter endt skoledag på onsdager. Skolen har tilbud om skolefritidsordning for elever på 1.-4. trinn hver dag frem til kl. 16.30.

Et skoleår med undervisning og fridager
Skoleåret starter opp i midten av august og strekker seg over 38 uker. Det er normalt sett høstferie for elevene i begynnelsen av oktober, juleferie mellom jul og nyttår, vinterferie i mars og påskeferie i april. I tillegg til feriene kommer enkelte fridager. For oppdatert oversikt over ferie og fridager vises det til kommunens nettside. Skoleåret slutter i siste halvdel av juni. Skolen følger den nasjonal læreplan for grunnskoleopplæring.

Dager og uker med fokus på motivasjon og læring
For å gjøre læringsarbeidet motiverende og interessant arrangeres i tillegg til ordinær undervisning ulike dager og uker med særskilt fokus på lesing, matematikk, naturfag, fysisk aktivitet m.m.

Læring i skolens nærområde
Elever er ukentlig ute av læringsarealene for å bruke skolens uteområde til læringsaktivitet, sosial læring og hygge. Skog og vann undersøkes med stor nysgjerrighet og ved sjøen utforskes livet i havet og i fjæra. Der det lar seg gjøre går eller sykler vi med elevene til der de ulike aktivitetens foregår.

Miljøskolen Kringsjå
I flaggstanga vaier et grønt flagg som vitner om at skolen har en miljøhandlingsplan. Skolen har fra år til år ulike fokus innen miljøarbeid og en egen miljøpatrulje som tar tempen på miljøengasjementet gjennom blant annet å sjekke søppelsorteringen på skolen.

Samlinger og talentutvikling
Hvert trinn har ansvar for en samling i gymsalen gjennom skoleåret. Innholdet i samlingene varierer. Disse kan ha ulike tema og det tilstrebes at elevene skal være så delaktige som mulig og få trening i å stå foran et publikum alene eller sammen med andre.

Vi har mange elever som trives med å få opptre og vise hva de kan. På våren arrangeres konkurransen Kringsjåtalenter det elever gis mulighet til å vise frem sitt talent eller en opptreden de har øvet inn.

Internasjonalisering og solidaritet
Skolen har vært aktiv i internasjonale skoleprosjekter som Comenius, e-Twinning og Nordplus gjennom i mange år. Vårt internasjonale engasjement har gitt oss mange positive erfaringer og tilbakemeldinger.

Hvert tredje år arrangerer Kristiansand kommune en solidaritetsaksjon med vår vennskapsby Rajshahi i Bangladesh. Da støtter hele bygda opp om skolen og bidrar til blant annet bygging av skoler og støtte til skolegang for jenter. Kringsjå har flere år samlet inn mest av alle skoler i Kristiansand til tross for at vi er en relativt liten skole.