Teknologi

Kristiansand kommune har satt i gang en strategiplan kalt for «Fremtidens Læring» som skal vare 2018-2021. Den øker fokus og ressurser mot digital kompetanse i skolen. Her på Kringsjå skole ønsker vi også at våre elever skal få gode digitale forutsetninger til å vokse opp som fremtidens borgere. Les mer om hvordan!  

Se også: Kringsjå skoles IKT-plan for digital kompetanse

Dagens elever trenger et fornyet sett med kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i forhold til dagens undervisning. For å gi dem en moderne skolehverdag der alle tilgjengelige hjelpemidler for læring er i bruk trenger vi ressurser. Dette støtter kommunen i den nye strategiplanen og målet er at alle elever i kommunen har sin egen enhet (PC/Chromebook/iPad) helt fra 1. trinn på grunnskolen av. Vi er på god vei på Kringsjå, og ila de neste 3 årene vil vi fornye og kjøpe inn utstyr slik at det dekker det målsatte behovet.


Planen er en trinnbasert og skreddersydd IKT-plan for Kringsjå skole, basert i hovedsak på kommunens IKT-plan. Den er delt inn i 3 hovedområder for å tydeliggjøre hva vi vil fokusere på:  

  • IKT
  • Nettvett
  • Koding  

 

IKT-utstyr på Kringsjå

1. trinn: 1:2 iPads
2. trinn: 1:2 iPads
3. trinn: 1:1 Chromebooks
4. trinn: 1:2 PC
5. trinn: 1:1 Chromebooks
6. trinn: 1:2 PC
7. trinn: 1:1 PC

Nettvett

 Med en sterkt økende grad av mobilbruk og PC-bruk blant barn både hjemme, på fritida og på skolen, er det av sterkt økende grad nødvendig med god opplæring. Hvordan man ferdes på nettet, hva man bør dele med andre, sosiale regler og normer på sosiale medier osv. For å få økt fokus på dette vil elevene møte kurs i nettvett både i 6. trinn og 7. trinn. Kurset er grunnlagt på Røde Kors sitt prosjekt «Tenk før du deler», med gode pedagogiske opplegg som oppmuntrer til refleksjon gjennom aktivitet, spill og problemstillinger.

Koding

 Programmering/koding er et fag flere av våre elever vil møte høyere i utdanningssystemet, og mange vil jobbe med dette i fremtidens arbeidsliv. I en såpass digital hverdag som vil lever i nå, er programmering allerede en ettertraktet kompetanse. Det innebærer problemløsing, feilsøking og samarbeid. Viktige kompetanser for det 21-årehundret (les mer på «IKT i skolen»). Koding kan selvfølgelig også flettes inn i dag og være både motiverende og en spennende måte å bruke matematikk og naturfag på, for eksempel.

Ved å starte tidlig, helt nede i 1.trinn, kan elevene gjennom lek og aktivitet lære hva algoritmisk tankegang innebærer, lære å styre robotene gjennom programmer de selv har laget og etter hvert lage sine egne programmer på PC.

Kodeutstyr på Kringsjå

 Se DKplan.no for skolens konkrete læringsmål innen koding på de forskjellige trinnene.
Skolens utstyr inkluderer Bluebots, Edisons, Micro:bits (video under) og Lego Mindstorms. 

VR-teknologi

 Kringsjå skole sendte en prosjektsøknad til IKT sentralt om å få midler til å kjøpe inn VR-briller slik at de kan testes for bruk i klasserommet. Disse er ennå i en testfase, men det er spennende å se hvordan ny teknologi utviklet for underholdning også kan være et godt supplement til vanlig undervisning! Kanskje man til og med lærer noe annet, noen ganger mer, vet å tørre å bruke nyere metoder?

Kort forklart om VR i undervisning

Virtuell virkelighet, Virtual Reality (VR), gjør det bokstavelig talt mulig å oppleve omtrent hva som helst uansett hvor du er. Denne kunstige virkeligheten lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som etterligner en virkelighet, derav navnet virtuell virkelighet. Menneskehjernen blir for en kort stund overbevist om at den er et sted som den egentlig ikke er. I det man har på seg brillene går man inn i et annet sted og/eller en annen tid. Et besøk til gamle Hellas, til verdensrommet eller et dykk inn i menneskekroppen for å se på indre organer blir faktisk mulig.