Google experience på BETT
Publisert: 06. mars 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Oddbjørn Egeland

Skolen og kunstig intelligens (KI)

Kristiansand kommune har en fremoverlent tilnærming til kustig intelligens (KI) i skolen. Tilgjengelig teknologi tilpasses elevene i skolene slik at elever og lærere sammen kan gjøre seg erfaringer og dra nytte av de positive sidene ny teknologi har med seg. 

På nettsidene til Kristiansand kommune kan du lese mer om kunstig intelligens i skolen. Oppvekst har også utarbeidet en plakat med retningslinjer som sier noe om hvordan KI bør og ikke bør brukes. Nasjonalt så har Utdanningsdirektoratet (Udir) gitt råd om KI i skolen. Udir har også utarbeidet digitale kompetansepakker om KI i skolen som skolene oppfordres til å gjennomføre med lærerne.

Kringsjå skole er godt i gang med å snakke om KI i personalet. IKT-kontakt og rektor har fulgt webinarer fra KS og andre om muligheter og utfordringer med KI. I 2024 deltok Kringsjå også på BETT, som er verdens største messe for teknologi i utdanning. Her var KI et naturlig tema i både utstillinger og foredrag. Flere lærere er i gang med utprøving av KI (språkmodeller og bildeproduksjon), og KI har vært, og kommer til å være, tema i utviklingstid.