Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Artikkel
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Sykling til skolen

I august 2016, ble opplæringsloven endret, slik at skolen ikke lengre kunne lage egne regler for når elevene har lov til å sykle til skolen. Vi kan i stedet gi anbefalinger for sykling, men ut over dette må valgene gjøres av foresatte. Til nå har skolen og FAU forholdt seg til Trygg Trafikk sin anbefaling, som er at barna er modne til å ferdes i trafikken alene fra 10år og oppover. Likevel er det slik at man bør ta områdets trafikk og skolevei til hensyn i disse valgene. Å sykle eller gå til skolen gir helsemessige gevinster og er derfor en god ting forutsatt at det skjer trygt. Foreldre er ansvarlige for å ta valget om når barnet er modent for å sykle alene til skolen og gi eleven den opplæringen som trengs for å kunne ferdes trygt dit.

Les mer om dette her:

  • Før elevene får sykle til skolen må de mestre sykkelen godt. De må ha god balanse, kunne snu hodet og stanse, gi tegn og kjenne grunnleggende trafikkregler.
  • Barn lærer best å sykle i trafikken når voksne sykler sammen med dem. Da får barna erfaringer og lærer hva som er trygt. Ta utgangspunkt i eget nærmiljø og knytt sykkelopplæringen til aktuelle utfordringer på skoleveien. Gradvis mestrer barna å sykle alene i trafikken. Det er derfor et godt råd å sykle sammen med barna til skolen i starten.
  • Foreldre bør være rollemodeller og vurdere eget barns skolevei.
  • Foreldre kan organisere sykkelgrupper, slik at flere sykler sammen.
  • Vedlikehold av sykler: sørge for at barnas sykler har riktig utstyr, sjekke og vedlikeholde sykkelen regelmessig.
  • Skolen har sagt at elevene skal bruke hjelm. Dette gjelder også ved bruk av f.eks. rollerblades/skateboard.
  • Sykkelparkering for mellomtrinnet er bak skolen (dersom ikke annet er avtalt). For småtrinnet er det ved bussplass. Lås sykkelen.
  • Skolen gjennomfører sykkelopplæring fra 4.trinn. Skolen har ellers opplæring i det å gå i trafikken fra 1.trinn. 
  • El-sparkesykler er regulert etter trafikkloven. Mange av el-sparkesyklene har for høy hastighet til at barna har lov å bruke dem. Skolen ønsker i utgangspunktet ikke bruk av el-sparkesykler på barnetrinnet. Skolen tar ikke økonomisk ansvar dersom disse blir borte på skolen.

Les vedlegg fra Trygg Trafikk