Våre ansatte Ordinær

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Berit Drangsholt
Lærer
Spes.ped./ Alfa
Telefon: +4790967396
Torhild K. Håland
Lærer
Sosiallærer-rådgiver-ressurslærer
Telefon: +4790967396
Hanne Gjørol Einerkjær
Lærer
Ressurslærer
Hallvard Langeland
Lærer
Telefon: +4790085610
Suzana Teofilovic
Lærer
Telefon: +4790085610
Laura Ly
Lærer
Telefon: +4790085610
Mona Bruskeland
Lærer
Telefon: +4790153702
Astrid S. Egeland Torp
Lærer
Telefon: +4790153702
Limara Moe
Lærer
Telefon: +4790153702
Irene Slethei
Lærer
Midlertidig
Telefon: +4790085610
Birgitte Olsen
Lærer
Telefon: +4790156079
Mikhail Kjølsrud
Lærer
Midlertidig
Telefon: +4790156079
Vilde Ydse Flores
Lærer
Midlertidig
Telefon: +4790153702
Ingelin Barmen
Lærer
Telefon: +4790156079
Helene Johnsen
Vikarlærer
Telefon: +4790153702
Yvonne Charlotte F. Mortensen
Lærer
Telefon: +4790156079
Ann Katrin N. Fidjestøl
Leder SFO
Permisjon
Telefon: +4790145726
Pritpal Rihal
Fagarbeider
Telefon: +4790145726
Hiwa Rashidi
Assistent
Telefon: +4790967396
Hanaa Awad
Fagarbeider
Telefon: +4790145726
Rinya Al-Hdairawi
Fagarbeider
Svitlana Norgitova
Assistent
Midlertidig
Telefon: +4790145726
Mouna Hanouf
Fagarbeider
Permisjon
Ghazi Khalaf Alsabsabi
Fagarbeider
Ghazi.Khalaf.Alsabsabi@kristiansand.kommune.no
Julia Kinga Jablonska
Assistent
Midlertidig
Ellen Arendt
Assistent
Stian Berge
Fagarbeider