HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLETIDEN

HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD
I SKOLE- TID PÅ MOTTAKSSKOLEN
 

I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE  

Den først ankomne ansatte:
       ▪yter          førstehjelp 
       ▪tilkaller    ambulanse      Ring: 113
      ▪varsler      rektor 

       Ved rektors fravær varsles inspektør. Ved begges fravær varsles sosiallærer

Rektor varsler: 
       ▪    tilkalle politiet             

              - ved trafikkulykker / alvorlig personskade 
              - ved dødsfall  (NB: kun lege kan erklære død)
              - ved ulykker hvor strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldende. 
      ▪    foreldre/foresatte (ved ulykke/ikke ved død). Kortfattet. Ikke gå i detalj. 
      ▪skole-etaten 

      VED TVILSTILFELLER-  RING UANSETT! 

Dødsfall
    ▪Politiet varsler familien. 

Ulykke
     ▪Rektor 
          - sender en ansatt med i ambulansen 
          - underretter foresatte, om nødvendig ved hjelp av tolk: - om ulykken og om hvor den skadde er. 

Videre info ved ulykke og død 
     ▪Rektor
         - informerer ansatte 
         - informerer undervisningsdirektøren
         - svarer, om nødvendig, pressen om faktiske forhold, ikke om årsak skyld og ansvar 
         -  vurderer behov for tolk.  

I FORHOLD TIL ØVRIGE ELEVER  

Se på hele planen som vedlegg/ dokumenter.