Zmekk tospråklig fagopplæring i samfunnsfag 5. og 8.-10. trinn

Meningen med zmekk

Zmekk samfunnsfag 8-10 er en læringsressurs i samfunnsfag for innføringsklasser på ungdomstrinnet. Læremiddelet tar utgangspunkt i norske læreplaner for elever i ungdomsskolen, men både språk og innhold er forenklet og tilpasset målgruppen.
Ressursen er delt opp i fire hovedtema, Politikk og demokrati, Lov og rett, Norge og verden og Familie og samliv. Innholdet stemmer overens med læreplanen i samfunnsfag for ungdomsskolen. Samtidig skal zmekk bidra til at elever i innføringsklasser blir kjent med norsk kultur og samfunn. Derfor er det lagt særlig vekt på de delene av læreplanene som omhandler demokratisk tankegang, velferdsstat, menneskerettigheter og norsk kultur.
Hvert hovedtema består av 3-5 korte animasjonsfilmer som tar for seg et eller flere undertema. Under hver video finnes det oppgaver knyttet til videoen og en kort ordliste. I tillegg har hvert av de fire hovedtemaene en avsluttende quiz med spørsmål hentet fra alle videoene som inngår i temaet.
Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk. Skriftlig materiale finnes også på bokmål og nynorsk. Det er meningen at elevene skal lære språk og fag parallelt ved hjelp av zmekk. Ved å skifte mellom språk i menyen oppe til høyre kan elevene for eksempel først se videoer på sin eget morsmål, og så etterhvert forsøke å se de samme videoene på norsk. De kan også skifte mellom språkene når de arbeider med ordlister, oppgaver og quizer.