Sosiallærer

Sosiallærer ved Mottaksskolen

Sosiallærer er en som skal hjelpe å passe på at alle har det bra på skolen. Dette gjør han eller hun blant annet gjennom samtaler i grupper og med enkelte elever, foreldre og lærere. Sosiallærer samarbeider også med utenforstående instanser som for eksempel helsesykepleie, ABUP,  PPT og barnevern. Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, klasselærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f. eks noe som du synes er vanskelig på skolen, i hjemmet eller med andre elever. Alle elever er velkommen til å ta en prat, og ingenting er for dumt å spørre om!

Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det, kan sosiallærer være bindeledd mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre. Det betyr at sosiallærer kan hjelpe deg med å f.eks. løse en konflikt ved å snakke med de det gjelder, eller at han/hun kan hjelpe til å få kontakt med  andre personer, som f.eks. helsesykepleier.  

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

 Alle som ønsker det kan ta kontakt med meg: Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever, og også foreldre eller lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Jeg kan kontaktes til enhver tid, i friminuttet, og også ellers. Hvis jeg ikke har tid til å snakke akkurat da, så kan vi avtale en tid. Du kan også ringe meg, skrive en mail, eller snakke med din kontaktlærer. Da tar jeg kontakt med deg.
Sosiallæreren ved Mottaksskolen har et eget rom på skolen, det er i kjelleren. Du finner meg mest i gangene oppe på skolen,  jeg har også timer i forskjellige klasser.  

Kontaktinfo:

Telefon: 381 07890
Mail: Torhild.K.Haland@kristiansand.kommune.no 
Tirsdager har jeg mest ledig tid som sosiallærer.
 

Med vennlig hilsen
Torhild K. Håland
Sosiallærer
Mottaksskolen kontor: +4790967396 |  Sentralbord +4738107890