Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø på flere språk

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø.
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.
Klikk på lenken på det språket du vil se på.

Arabisk - informasjonsskriv om skolemiljø 

Engelsk - informasjonsskriv om skolemiljø

Farsi - informasjonsskriv om skolemiljø

Kurdisk - informasjonsskriv om skolemiljø

Polsk - informasjonsskriv om skolemiljø

Somali - informasjonsskriv om skoleskolemiljø

Tyrkisk - informasjonsskriv om skolemiljø

Urdu - informasjonsskriv om skolemiljø

Vietnamesisk - informasjonsskriv om skolemiljø

Russisk - informasjonsskriv om skolemiljø