Handlingsplan mot mobbing

Sist endret: 15.02.2022.

Mottaksskolens handlingsplaner

På denne siden finner du en oversikt over Mottaksskolens handlingsplaner.

    •     Handlingsplan mot mobbing.
    •     Retningslinje for forebygging og håndtering av mobbing i skoler.

Klikk på den planen du vil se på, som dokument nederst på siden.