Flerspråklige ressurser

Nederst på siden finnes lenken til "Flerspråklige ressurser"  som handler om:

Morsmål.no er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole.

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever. I tillegg til ressurser for elever på 1. til 10. trinn

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.

Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk.

Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden på flere språk.

Flerspråklig matematikk består av ordlister og opplæringsvideoer i matematikk på flere språk.